eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
12
INDEX COPERNICUS
8.31

(110.39)
GOOGLE H5
2

POKAŻ ARTYKUŁY
 
3/2015
vol. 65
 
 

 
Artykuł oryginalny

Rozmieszczenie obrażeń na twarzy przy upadku na płaską powierzchnię

Paweł Kopacz, Tomasz Konopka, Filip Bolechała, Marcin Strona
Arch Med Sąd Kryminol 2015; 65 (3): 125–132
Data publikacji online: 2016-03-18
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/amsik.2015.58158
Artykuł oryginalny

Poszukiwanie nowych cech przyżyciowości powieszenia na podstawie oceny makro- i mikroskopowej przyczepu bliższego mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego i wyrostka sutkowatego kości skroniowej

Łukasz Szleszkowski, Agnieszka Hałoń, Agata Thannhäuser, Tomasz Jurek
Arch Med Sąd Kryminol 2015; 65 (3): 133–144
Data publikacji online: 2016-03-18
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/amsik.2015.58159
Artykuł oryginalny

Problemy kliniczne i analityczne zatruć azydkiem sodu ilustrowane przypadkiem samobójczego zatrucia śmiertelnego

Sebastian Rojek, Piotr Hydzik, Ewa Gomółka, Karol Kula, Małgorzata Kłys
Arch Med Sąd Kryminol 2015; 65 (3): 145–157
Data publikacji online: 2016-03-18
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/amsik.2015.58160
Opis przypadku

Powikłania po zabiegach medycyny estetycznej – opis 5 przypadków

Anna Smędra, Szymon Szustowski, Joanna Klemm, Agnieszka Jurczyk, Anna Zalewska-Janowska, Jarosław Berent
Arch Med Sąd Kryminol 2015; 65 (3): 158–172
Data publikacji online: 2016-03-18
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/amsik.2015.58161
Opis przypadku

Zawał poamfetaminowy u 42-letniego mężczyzny

Anna Smędra, Szymon Szustowski, Jarosław Berent
Arch Med Sąd Kryminol 2015; 65 (3): 173–181
Data publikacji online: 2016-03-18
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/amsik.2015.58162
Opis przypadku

Chylothorax jako rzadkie powikłanie ostrego zapalenia trzustki u 25-letniej kobiety po cesarskim cięciu

Anna Smędra, Maciej Barzdo, Justyna Krupińska, Joanna Klemm, Waldemar Machała, Stefan Szram, Jarosław Berent
Arch Med Sąd Kryminol 2015; 65 (3): 182–189
Data publikacji online: 2016-03-18
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/amsik.2015.58527
List do Redakcji

List do prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii prof. Jarosława Berenta i członków PTMSiK

Kurt Trübner
Arch Med Sąd Kryminol 2015; 65 (3): 190–191
Data publikacji online: 2016-03-18
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/amsik.2015.58163

Sprawozdanie z 94. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin w Lipsku (Leipzig) w Niemczech

Krystian Rygol
Arch Med Sąd Kryminol 2015; 65 (3): 192–193
Data publikacji online: 2016-03-18
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/amsik.2015.58164

Sprawozdanie z warsztatów: „Niedestrukcyjne metody izolacji DNA z materiałów muzealnych”

Miron Tokarski, Dominika Pluta
Arch Med Sąd Kryminol 2015; 65 (3): 194–195
Data publikacji online: 2016-03-18
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/amsik.2015.58639
Komunikat

Walne Zebranie Członków
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii
Karpacz, 11 września 2013 roku

Jarosław Berent
Data publikacji online: 2016-03-21
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/amsik.2015.58782
POLECAMY
© 2016 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe