ISSN: 1643-8876
Przegląd Menopauzalny
 
SCImago Journal & Country Rank
Wyszukiwanie


5/2003
 
Poleć ten artykuł innym:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Powikłania popromienne w praktyce Oddziału Radioterapii Ginekologicznej w Łodzi. Część II

Janusz Sobotkowski

(Prz Menopauz 2003, 5: 52–57)
Po ogólnym opisie zagadnień związanych z powikłaniami leczenia w części pierwszej autor poddał analizie, co czyni się i co jest możliwe do zrobienia, by zmniejszyć częstość niepożądanych efektów leczenia promieniami jonizującymi. Optymalizacja w planowaniu dawki, utrzymywanie dokładności w przeprowadzaniu procedur terapeutycznych, wybór bardziej precyzyjnych wskazań do leczenia – to niektóre, ważne drogi ku zmniejszeniu częstości powikłań. Postęp techniczny znacznie pomaga w walce z rakiem, przy względnie niewielkiej częstości powikłań; np. użycie źródeł o bardzo wysokiej aktywności prowadzi do skrócenia czasu trwania aplikacji, dlatego niektóre najcięższe powikłania, jak zgon tuż po brachyterapii – praktycznie nie są notowane. Autor wspomniał o znanej, lecz niezbyt szeroko stosowanej metodzie przedoperacyjnej – brachyterapii w raku szyjki macicy i endometrium. Metoda ta uwalnia znaczną część chorych z konieczności uzupełniającej teleradioterapii, co oczywiście zmniejsza częstość powikłań. Wielkie znaczenie ma przygotowanie psychologiczne pacjentki przed rozpoczęciem leczenia. Stała opieka psychologa klinicznego jest typową praktyką w Oddziale Radioterapii Ginekologicznej w Łodzi.

After general description of irradation sequelae in the first part of paper author analyses: what have been done and what is possible to do to avoid undesired effects of this kind of treatment. Optimisation of dose planning, accurate therapy procedures controling, choose of more precise treatment indications – these are some of important ways to decrease a complications occurence. The technical progress gives a valuable help in fight against cancer with relatively minor complications rate; for example using sources of very high acticity, what leads to shortening of treatment time, so some major effects as patient’s death don’t occur. Author described known, but not very widely used method of preoperative brachytherapy in cervical and endometrial cancer. It makes the teleradiotherapy not necesary in many patients and absence of related complications. Patient’s psychological well-being before treatment is of great importance. Constant care of hospital psychologist is a common practice in Gynecological Radiotherapy Dept. in Lodz.
słowa kluczowe:

brachyterapia, odczyn popromienny, powikłania, radioterapia

Polecamy
Książki:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
Zespół Turnera
Wacław Jeż, Dorota Cybulska, Adam Buliński, Barbara Jarząb, Jerzy JarząbFormat B5
Liczba stron 160
Oprawa miękka
 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Niepłodność i rozród wspomagany
pod red. Jerzego Radwana i Sławomira WołczyńskiegoFormat: B5
Liczba stron 352
Oprawa twarda
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Polityka prywatności Polityka reklamowa Napisz do nas Nota prawna Regulamin
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej: sprawdź tutaj
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe