eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank


1/2007
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Histeroskopia ambulatoryjna – nowa technika diagnostyczno-lecznicza

Włodzimierz Baranowski, Jacek Doniec, Stefano Bettocchi

Przegląd Menopauzalny 2007; 1: 8–12
W artykule przedstawiono całokształt zagadnień związanych z nową techniką histeroskopową (minihisteroskopią), wykonywaną bez konieczności znieczulania pacjentki, a więc możliwą do przeprowadzenia w warunkach ambulatoryjnych.
W pierwszej części opracowania podano opis procedury histeroskopii ambulatoryjnej, wykonywanej przy użyciu histeroskopów nowej generacji o zewnętrznej średnicy płaszcza 4 lub 5 mm z kanałem operacyjnym i zwrotnym przepływem medium. Zwrócono uwagę na parametry techniczne samego histeroskopu, toru wizyjnego, pompy histeroskopowej, sprzętu do koagulacji bipolarnej i operacyjnych narzędzi histeroskopowych nowej generacji. Krytycznie przeanalizowano wskazania i możliwości operacyjne tej techniki oraz kryteria selekcji pacjentek. Omówiono kwestię natężenia bólu związanego z zabiegiem, co warunkuje możliwość przeprowadzenia procedury bez konieczności znieczulenia. Porównano efektywność i swoistość diagnostyczną oraz leczniczą tej metody z tradycyjnymi metodami diagnostycznymi, używanymi w rozpoznawaniu i leczeniu patologii szyjki i jamy macicy. Przedstawiono ponadto możliwość jednoczesnego przeprowadzania laparoskopii i minihisteroskopii w diagnostyce i leczeniu patologii narządu płciowego u kobiet.
W świetle danych z piśmiennictwa oraz doświadczeń własnych autorów wysnuto wniosek, że minihisteroskopia (histeroskopia ambulatoryjna) jest wysoce efektywną, minimalnie inwazyjną i bezpieczną metodą diagnostyczną oraz operacyjną w patologii jamy macicy i szyjki macicy. Te cechy histeroskopii ambulatoryjnej pozwalają na szerokie jej stosowanie, stanowiąc alternatywę dla stosowanych dotychczas metod takich jak klasyczna histeroskopia, łyżeczkowanie jamy macicy, histerografia.

The presented paper describes a novel hysteroscopic technique (mini-hysteroscopy) which can be performed without any analgesia or anaesthesia, so this procedure can be easily performed as an ambulatory office hysteroscopy.
The first part of the review presents in detail the methodology of mini-hysteroscopy. New generation hysteroscopic telescopes measure only 3.5, 4 or 5 millimetres of outer diameter with operation channel and single flow sheath. Technical parameters of complete hysteroscopic set (special hysteroscopic pump, bipolar coagulation tools and surgical forceps, scissors, graspers, etc) are also presented in detail. Indications and potential contraindications as well as criteria of patients selection for office hysteroscopy are analysed.
Major technical improvements like vaginoscopy instead of speculum use, gentle penetration of cervical canal without use of tenaculum, and surgical procedure inside the uterine cavity performed without touching the myometrial tissue, markedly diminish or even eliminate the pain for patients during this procedure. The effectiveness, feasibility and high rate of acceptability of mini-hysteroscopy by patients make this procedure the first line approach in diagnosis and treatment of abnormal uterine bleeding, uterine congenital and acquired abnormalities (adhesions, septum, small submucous myomas). Simultaneous use of laparoscopy and mini-hysteroscopy in sterility diagnosis and treatment is also presented.
According to literature data and own experience of the authors, it can be stated that mini-hysterscopy is an effective, minimally invasive and very safe procedure for diagnosis and surgery of cervical canal and uterine cavity disorders. This review also demonstrates the advantages of mini-hysteroscopy over classical hysteroscopy or other procedures (D&C, hysterosalpingography) in the diagnosis and treatment of the pathologies mentioned above.
słowa kluczowe:

minihisteroskopia, patologia jamy macicy, diagnostyka, leczenie operacyjne

© 2015 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe