ISSN: 1505-8409
Guide for GPs
 
Search
5/2001
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Edukacja terapeutyczna i emancypacja pacjenta jako metoda leczenia

Anna Czech, Jan Tatoń

Przew Lek 2001, 4, 5, 24-29


Edukacja osób przewlekle chorych ma w Polsce długą tradycję. Wywodzi się jeszcze z poglądów głoszonych 50–60 lat temu przez wybitnego socjologa Floriana Znanieckiego i jego uczniów z Uniwersytetu Warszawskiego [wg 11].DefinicjaPojęcie edukacji przewlekle chorych można określić za pomocą celów, jakie ma spełnić:

- przekazanie wiedzy, umiejętności i motywów psychoemocjonalnych, które umożliwiają partnerską interakcję pacjenta i lekarza, i skuteczniejsze leczenie cukrzycy,

- wskazanie, że cukrzyca i jej ciągła kontrola nie stanowi drogi do katastrofy, ale odwrotnie – może stać się szansą racjonalnej przebudowy osobowości w kierunku tworzenia nowych wartości, których dotąd pacjent nie posiadał lub sobie nie uświadamiał. Tworzy to podstawy do samowychowywania i do ukształtowania prozdrowotnego zachowania (behawioru),

- przeciwdziałanie lękowi, znużeniu, depresji, frustracji, zagubieniu sensu życia przez wykształcenie twórczego podejścia do problemów związanych z cukrzycą,

- zwiększenie psychicznej odporności pacjenta przez uświadomienie mu mechanizmów zjawisk związanych z chorobą, przysposobienie do roli pacjenta, wyzwolenie kreatywności w stosunku do siebie,

- zbudowanie i wzmocnienie kontaktu chorego z sobą samym i z otoczeniem, nastawienie altruistyczne zamiast egoistycznego,

- umożliwienie podejmowania zadań ważnych z punktu widzenia społecznej roli pacjenta, osiąganie poczucia dobrej jakości życia, godności i autonomii, eliminacja dyskryminacji społecznej i autodyskryminacji.

Opisanie edukacji chorego na cukrzycę za pomocą tych 6 zadań, jakie ma ona spełniać wskazuje, że oprócz celów operacyjnych, umożliwiających ciągłe i skuteczne działanie kontrolujące cukrzycę, edukacja ta powinna powodować wytworzenie nowych wartości osobowościowych i moralnych. Stanowi więc sposób na pełną, obiektywną i subiektywną adaptację faktu chorowania na cukrzycę. Dzięki odpowiednio prowadzonej edukacji można uzyskać pożądaną emancypację pacjenta, co jest warunkiem uzyskania jego racjonalnych, partnerskich zachowań w procesie zapobiegania i leczenia.
Różne rodzaje
i poziomy edukacji...


View full text...
Featured products
Books:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
NOWOŚĆ!
Atlas kliniczno-patologiczny chorób trzustki
pod redakcją Jarosława Wejmana i Krzysztofa BieleckiegoFormat: 205x290
Liczba stron: 160
Oprawa twarda
 
Przewodnik praktyczny jak stosować statyny
Ragavendra R. Baliga

redaktor wydania polskiego prof. nadzw. dr hab. Maciej BanachFormat: kieszonkowy 110 x 190
Liczba stron 92
Oprawa miękka
 
Opryszczka, półpasiec, ospa wietrzna
pod redakcją Ryszarda ŻabyFormat A5
Liczba stron 176
Oprawa miękka
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe