ISSN: 1895-4588
Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
 
SCImago Journal & Country Rank
Search


MNiSW 2014: 15
Index Copernicus Value 2013: 17.15


Polski

Official Journal of the:
Polish Videosurgery Society,
Polish Metabolic and Bariatric Surgery Society
chapters of association of Polish Surgeons,
Section Endourology & ESWL of Polish Urological Association

Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques is indexed in:
ISI Master Journal List (Thomson Scientific), Journal Citation Reports, PubMed, Scopus, EMBASE, MNiSW, ProQuest, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ).
1/2015
 
the latest issue:
 
 

Leading article: Methods paper
New minimally invasive technique of parastomal hernia repair – methods and review

Marek Szczepkowski, Paweł Skoneczny, Alicja Przywózka, Piotr Czyżewski, Kamil Bury
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 1–7
Online publish date: 2015-04-14
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2015.50052

Editorial comments
If the clinical experience is very important for everyday practice…

Tadeusz Wróblewski
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 8–9
Online publish date: 2015-04-14
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2015.50053

Original paper
Incidence of true short esophagus among patients submitted to laparoscopic Nissen fundoplication

Marcin Migaczewski, Anna Zub-Pokrowiecka, Agata Grzesiak-Kuik, Michał Pędziwiatr, Piotr Major, Mateusz Rubinkiewicz, Marek Winiarski, Michał Natkaniec, Andrzej Budzyński
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 10–14
Online publish date: 2015-01-27
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2015.48571

Original paper
Assessment of the efficacy and safety of steam vein sclerosis as compared to classic surgery in lower extremity varicose vein management

Witold Woźniak, Robert K. Mlosek, Piotr Ciostek
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 15–24
Online publish date: 2015-01-27
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2015.48573

Original paper
Laparoscopic pyeloplasty with cephalad translocation of the crossing vessel – a new approach to the Hellström technique

Tomasz Szydelko, Wojciech Apoznanski, Piotr Koleda, Leslaw Rusiecki, Dariusz Janczak
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 25–29
Online publish date: 2015-01-27
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2015.48695

Original paper
Enhanced recovery after colorectal surgery in elderly patients

Mikhail Kisialeuski, Michał Pędziwiatr, Maciej Matłok, Piotr Major, Marcin Migaczewski, Damian Kołodziej, Anna Zub-Pokrowiecka, Magdalena Pisarska, Piotr Budzyński, Andrzej Budzynski
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 30–36
Online publish date: 2015-01-27
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2015.48697

Original paper
Comparison of the short-term postoperative results of prone positioning and lateral decubitus positioning during thoracoscopic esophagectomy

Nai Liang Li, Wen-Ling Peng, Chia-Chuan Liu, Chih-Hsun Shih
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 37–43
Online publish date: 2015-01-27
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2015.48698

Original paper
The role of laparoscopy in the surgical treatment of endometrial cancer

Paweł S. Pawłowicz, Urszula Ajdacka
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 44–48
Online publish date: 2015-02-17
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2015.49249

Original paper
The management of abdominal wall hernias – in search of consensus

Maciej Pawlak, Kamil Bury, Maciej Śmietański
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 49–56
Online publish date: 2015-02-27
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2015.49512

Original paper
Thoracoscopic repair of esophageal atresia with a distal fistula – lessons from the first 10 operations

Paweł Nachulewicz, Kamila Zaborowska, Błażej Rogowski, Anita Kalińska, Marzena Nosek, Anna Golonka, Witold Lesiuk, Marcin Obel
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 57–61
Online publish date: 2015-02-27
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2015.49521

Original paper
Laparoscopic urinary bladder diverticulectomy combined with photoselective vaporisation of the prostate

Milan Hora, Viktor Eret, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Olga Dolejšová, Zdeněk Chudáček, Fredrik Petersson, Ondřej Hes, Piotr Chłosta
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 62–67
Online publish date: 2015-03-10
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2015.49671

Original paper
Assessment of patients’ quality of life after haemorrhoidectomy using the LigaSure device

Robert Szyca, Krzysztof Leksowski
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 68–72
Online publish date: 2015-03-10
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2015.49672

Original paper
Laparoscopic colorectal surgery for colorectal polyps: single institution experience

Audrius Dulskas, Narimantas Evaldas Samalavicius, Rakesh Kumar Gupta, Vaidotas Zabulis
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 73–78
Online publish date: 2015-03-13
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2015.49752

Original paper
The significance of ductoscopy of mammary ducts in the diagnostics of breast neoplasms

Jacek Zielinski, Radoslaw Jaworski, Ninela Irga-Jaworska, Ireneusz Haponiuk, Janusz Jaskiewicz
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 79–86
Online publish date: 2014-12-03
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2014.46823

Original paper
Video display during laparoscopy – where should it be placed?

Dominik A. Walczak, Dariusz Pawełczak, Piotr Piotrowski, Piotr W. Trzeciak, Adam Jędrzejczyk, Zbigniew Pasieka
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 87–91
Online publish date: 2014-12-04
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2014.47434

Original paper
Selected oxidative stress markers in gynecological laparoscopy

Jacek Koźlik, Joanna Przybyłowska, Kinga Mikrut, Wioletta A. Żukiewicz-Sobczak, Jacek Zwoliński, Jacek Piątek, Paweł Sobczak
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 92–100
Online publish date: 2014-12-04
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2014.47449

Original paper
The role of laparoscopy in the management of pediatric appendicitis: a survey of Polish pediatric surgeons

Andrzej Golebiewski, Piotr Czauderna
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 101–106
Online publish date: 2014-12-04
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2014.47510

Original paper
Minimally invasive transxiphoid approach for management of pediatric cardiac tamponade – one center’s experience

Ireneusz Haponiuk, Ewelina Kwasniak, Maciej Chojnicki, Radoslaw Jaworski, Mariusz Steffens, Aneta Sendrowska, Katarzyna Gierat-Haponiuk, Katarzyna Leszczyńska, Konrad Paczkowski, Jacek Zielinski
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 107–114
Online publish date: 2015-01-14
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2014.47690

Original paper
The impact of bariatric surgery on nutritional status of patients

Marta Jastrzębska-Mierzyńska, Lucyna Ostrowska, Hady Razak Hady, Jacek Dadan, Emilia Konarzewska-Duchnowska
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 115–124
Online publish date: 2015-01-14
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2014.47764

Case report
Subxiphoid single-incision thoracoscopic surgery for bilateral primary spontaneous pneumothorax

Chao-Yu Liu, Chen-Sung Lin, Chia-Chuan Liu
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 125–128
Online publish date: 2015-01-27
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2015.48572

Case report
Extraction of a foreign body in the liver using single incision laparoscopic surgery: a new application for minimally invasive surgical procedures

Valerio Belgrano, Roger Olofsson Bagge, Chiara Scordamaglia, Renato Scordamaglia
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 129–132
Online publish date: 2015-01-27
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2015.48732

Case report
Laparoscopic assisted total gastrectomy for gastric cancer – operative technique

Sebastian Smolarek, Abdelmonim Salih, Michal Kazanowski, Thomas N. Walsh
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 133–137
Online publish date: 2015-02-10
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2015.49092

Case report
Mondor’s disease in a patient after a mammotome biopsy

Wojciech Kibil, Diana Hodorowicz-Zaniewska, Jan Kulig
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 138–140
Online publish date: 2015-02-10
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2015.49095
Featured products
Books:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
NOWOŚĆ!
Atlas kliniczno-patologiczny chorób trzustki
pod redakcją Jarosława Wejmana i Krzysztofa BieleckiegoFormat: 205x290
Liczba stron: 160
Oprawa twarda
 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Stomia. Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja
pod redakcją Tomasza Banasiewicza, Piotra Krokowicza i Marka Szczepkowskiego

Format: B5
Liczba stron: 395
Oprawa miękka
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
  
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe