You are here: HomeJournalsRheumatologyArchive2/2013
ISSN: 0034-6233
Rheumatology
 
SCImago Journal & Country Rank
Search
Official journal of the Institute of Rheumatology and the Polish Rheumatological Society

IC Value for 2013: 6.36

Punktacja MNiSW 2014: 5
2/2013
vol. 51
 
 
 

Editorial paper
Autoimmune (auto-inflammatory) syndrome induced by adjuvants – ASIA

Yehuda Shoenfeld, Maria Maślińska
Reumatologia 2013; 51, 2: 101-107
Online publish date: 2013-04-29
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/reum.2013.34817

Recommendations for diagnosis and treatment
Shoulder joint replacement in rheumatoid arthritis – surgical treatment and physiotherapy

Agnieszka Prusinowska, Piotr Turski, Emil Przepiórski, Paweł Małdyk, Krystyna Księżopolska-Orłowska
Reumatologia 2013; 51, 2: 108-112
Online publish date: 2013-04-29
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/reum.2013.34818

Original paper
Patients’ preferences regarding biological treatment in doctors’ and patients’ opinions – the results of the RAISE* questionnaire survey

Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz
Reumatologia 2013; 51, 2: 113-118
Online publish date: 2013-04-29
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/reum.2013.34819

Original paper
Anakinra in the treatment of rheumatoid arthritis in adult patients with an inadequate response to methotrexate. Systematic review and meta-analysis

Paweł Kawalec, Przemysław Holko, Anna Paszulewicz
Reumatologia 2013; 51, 2: 119-126
Online publish date: 2013-04-29
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/reum.2013.34820

Original paper
Analysis of costs and results of treatment of rheumatoid arthritis with leflunomide and subcutaneously administered methotrexate

Krzysztof Kowalik, Dorota Majcherczak, Katarzyna Kolossa, Jerzy Krysiński, Sławomir Jeka
Reumatologia 2013; 51, 2: 127-132
Online publish date: 2013-04-29
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/reum.2013.34821

Original paper
Assessment of hand mobility in patients with rheumatoid arthritis using a computer measurement station

Mariusz Drużbicki, Jolanta Zwolińska, Grzegorz Przysada, Monika Maj
Reumatologia 2013; 51, 2: 133-138
Online publish date: 2013-04-29
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/reum.2013.34822

Review paper
Meanders of rheumatology

Krystyna Bernacka
Reumatologia 2013; 51, 2: 139-143
Online publish date: 2013-04-29
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/reum.2013.34823

Review paper
Takayasu arteritis: is disease activity assessment possible?

Anna Rowińska-Osuch, Ewa Więsik-Szewczyk, Marzena Olesińska
Reumatologia 2013; 51, 2: 144-150
Online publish date: 2013-04-29
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/reum.2013.34824

Review paper
The link between rheumatic diseases and cancer

Ewa Rzeszewska, Mariusz Puszczewicz
Reumatologia 2013; 51, 2: 151-155
Online publish date: 2013-04-29
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/reum.2013.34825

Case report
Lung tuberculosis in a patient suffering from granulomatosis with polyangiitis (Wegener's granulomatosis) and receiving immunosuppressive treatment

Beata Tomasiewicz, Grzegorz Rozumek, Jerzy Świerkot
Reumatologia 2013; 51, 2: 156-160
Online publish date: 2013-04-29
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/reum.2013.34827

Case report
Rheumatic manifestations of malignant neoplasm – presentation of three cases

Beata Niedźwiedź, Anna Raczkiewicz
Reumatologia 2013; 51, 2: 161-164
Online publish date: 2013-04-29
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/reum.2013.34826

Report
Professor Irena Fiedorowicz-Fabrycy awarded with the title of honorary member of the Polish Society of Rheumatology

Eugeniusz J. Kucharz
Reumatologia 2013; 51, 2: 165-166
Online publish date: 2013-04-29
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/reum.2013.34828

Report
The Eleventh European Congress of Internal Medicine, Madrid, 24th-27th October 2012

Eugeniusz J. Kucharz
Online publish date: 2013-04-29
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/reum.2013.34829
Featured products
Books:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe