Zaproszenie O konferencji Komitet naukowy Program Warsztaty praktyczne Kursy densytometryczne Informacja o opłatach Informacje dla wystawców Rejestracja uczestników Zakwaterowanie Relacje z poprzednich konferencji Powrót do Termedia.pl
Informacja o opłatach
UWAGA!
O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.


do 31 stycznia 2017 r.: 200 zł
od 1 lutego 2017 r.: 270 zł

od 1 marca 2017 r. oraz wpłaty na miejscu (podczas konferencji): 600 zł

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.Członkowie Klubu Termedicus otrzymują do 40% zniżki na udział w konferencji.

Pakiet obejmuje:
– wstęp na sesje,
– szczegółowy program,
– certyfikat uczestnictwa,
– poczęstunek podczas przerw.

Warunkiem udziału w konferencji jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto Wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.Zarejestrować się można:
– zgłaszając udział na www.termedia.pl,
– wysyłając e-mail na adres: szkolenia@termedia.pl


– wysyłając faks na nr: +48 61 656 22 00 (należy podać nazwę konferencji, imię i nazwisko uczestnika, adres korespondencyjny, adres mailowy, specjalizację, telefon, NPWZ oraz pełne dane do faktury).

Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
Bank Zachodni WBK S.A. IV Oddział Poznań
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem: ZKO17 + imię i nazwisko uczestnika).

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura.
Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących.
Podane dane do faktury powinny być kompletne, a zarazem ostateczne.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 28 lutego 2017 r.
Po tym terminie istnieje możliwość uiszczenia opłaty na miejscu, podczas konferencji.

Rezygnację z udziału w konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail) do 21 lutego 2017 r.
Po tym terminie zwroty nie będą realizowane.

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00
PARTNER STRATEGICZNY
PARTNER
SPONSORZY I WYSTAWCY