Strona główna


Szanowni Państwo!

Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kongres Ginekologia i położnictwo – nowe trendy.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa w Poznaniu, mieście o bogatych tradycjach akademickich i naukowych. Podczas sesji wykładowych przedstawimy nowe, często kontrowersyjne problemy dotyczące naszej specjalności medycznej, a podczas sesji naukowych omówimy zagadnienia z zakresu ultrasonografii dopplerowskiej stosowanej w ciąży i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, kiedy naprawdę taka diagnostyka jest potrzebna. Poruszymy również problem cukrzycy i otyłości w ciąży oraz zaprezentujemy aktualne standardy diagnostyczne i nowoczesne metody biofizycznego diagnozowania zagrożenia płodu w okresie okołoporodowym.

W zakresie terapii hormonalnej okresu okołomenopauzalnego poruszymy zagadnienia dotyczące najczęstszych objawów ubocznych występujących podczas tego typu terapii, a także przezskórnej i doustnej drogi podania hormonów, w aspekcie ich mocnych i słabych stron. Omówimy również bardzo kontrowersyjny problem stosowania hormonalnej terapii okresu menopauzalnego u pacjentek leczonych z powodu chorób nowotworowych. Tematami sesji naukowych będą również najnowsze trendy w zakresie ustalenia algorytmu kwalifikacji pacjentek do usunięcia macicy z powodu mięśniaków macicy w zależności od drogi dostępu chirurgicznego. Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie, czy rozmiary mięśniakowato zmienionej macicy są ograniczeniem dla histerektomii pochwowej.

Przedstawimy także algorytm w zakresie diagnostyki raka piersi oraz aktualny stan wiedzy na temat ryzyka raka piersi w kontekście stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz terapii okresu menopauzalnego. Zdaniem organizatorów ciekawą propozycją jest poświęcenie jednego z ringów merytorycznych kobiecie chorej na raka piersi – określenie kto, ginekolog czy chirurg onkolog, powinien diagnozować i leczyć oraz opiekować się taką pacjentką, staje się coraz częściej istotnym zagadnieniem w codziennej praktyce zawodowej położników i ginekologów. Uważamy, że ważne jest przedstawienie tego problemu środowisku ginekologów z perspektywy onkologów.

Jedną z ważniejszych sesji Kongresu będzie Sesja Mistrzów poświęcona naszym Profesorom i Nauczycielom, którzy wyświadczyli organizatorom zaszczyt i zaprezentują zagadnienia, jakim poświęcili znaczącą część swojego życia zawodowego i dorobku naukowego. Pragniemy, aby ogromne doświadczenie naszych Mistrzów było ciągłą inspiracją dla wszystkich aktywnych ginekologów i stanowiło pomost wiedzy pomiędzy Mistrzami i młodszymi pokoleniami ginekologów.

Honorowy patronat nad Kongresem objął Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Mamy ogromną nadzieję, że zróżnicowana tematyka wydarzenia oraz zaproszenie do współpracy wykładowców z różnych dziedzin naukowych i specjalności medycznych zachęci Państwa do udziału w Kongresie i pozwoli we wspólnej merytorycznej dyskusji wymienić poglądy na temat poruszanych podczas sesji zagadnień naukowych. Wraz ze współpracownikami dołożymy wszelkich starań, by program naukowy Kongresu, jego organizacja oraz program towarzyski spełniły oczekiwania i pozostały w Państwa pamięci.dr hab. Maciej Wilczak, prof. UM w Poznaniu
przewodniczący Komitetu Naukowego


Janusz Michalak
prezes Zarządu wydawnictwa Termedia
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego