Organizatorzy:
Streszczenia


Prace zakwalifikowane do sesji plakatowej

1. Adam Durczyński, Dariusz Szymański, Michał Nowicki, Piotr Hogendorf, Ludomir Stefańczyk, Janusz Strzelczyk
Dwuetapowe resekcje wątroby w obustronnych przerzutach raka jelita grubego

2. Dariusz Szymański, Adam Durczyński, Piotr Hogendorf, Janusz Strzelczyk
Rozległa resekcja wątroby u chorego z otyłością olbrzymią po wcześniejszej operacji bariatrycznej

3. Dariusz Szymański, Adam Durczyński, Piotr Hogendorf, Janusz Strzelczyk
Zespolenie przekroju wątroby z jelitem cienkim w nieresekcyjnych guzach wnęki wątroby

4. Krzysztof Jankowski, Zuzanna Rymarczyk, Agnieszka Kaźmierczak, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Katarzyna Kurnicka, Katarzyna Irzyk, Ewa Rzewuska, Andrzej Chmura, Piotr Pruszczyk
Ocena czynników predykcyjnych wzrostu stężenia troponiny I w okresie okołooperacyjnym przeszczepienia wątroby

5. Janusz Strzelczyk, Adam Durczyński, Dariusz Szymański, Piotr Hogendorf, Maciej Jabłkowski, Daniela Dworniak, Stanisław Sporny
Guz cukrowy wątroby

6. Monika Górczewska, Monika Studniarz, Piotr Czubkowski, Joanna Cielecka-Kuszyk, Joanna Pawłowska, Irena Jankowska, Mikołaj Teisseyre
Amoxicillin/clavulanic acid induced cholestatic liver injury after liver transplantation successfully treated with methylprednisolone and ursodeoxycholic acid

7. Małgorzata Woźniak, Marek Woynarowski, Bożena Cukrowska, Hanna Gregorek, Barbara Piątosa, Karolina Piwczyńska
Screening for autoimmune related liver disease risk factors in the members of families of children with autoimmune hepatitis

8. Diana Kamińska-Gocał, Maciej Dądalski, Irena Jankowska, Joanna Pawłowska, Mikołaj Teisseyre, Jerzy Socha, Józef Ryżko
Characteristic of children with acute liver failure due to amanita phalloides intoxication

9. Dorota Gliwicz, Maciej Dądalski, Joanna Kuszyk
Cholestatic hepatitis of an unexpected etiology

10. Aldona Wierzbicka, Marta Roszczynko, Małgorzata Szperl, Wojciech Jańczyk, Joanna Pawłowska, Anna Niemirska, Mieczysław Litwin
Common variant of the ace, but not enos, mthfr, ldl-r, lpa, crp, and pparγ gene polymorphism is associated with nonalcoholic fatty liver disease in children

11. Teresa Stradomska, Anna Tylki-Szymańska, Joanna Pawłowska, Piotr Socha, Anna Dobrzańska, Edyta Ryciak, Miriam Wamelink, Cornelis Jakobs
Deficyt transaldolazy (taldo) – zaburzenie przemian polioli na szlaku pentozofosforanowym

12. Agnieszka Bakuła, Elżbieta Czarnowska, Magdalena Kaleta, Piotr Socha
Hepatocyte ultrastructure in α-1-antitrypsin deficiency- prognostic factors

13. Aldona Wierzbicka, Piotr Socha, Wojciech Jańczyk, Roman Janas, Elżbieta Dzik, Agnieszka Bakuła, Joanna Pawłowska
Igf1 and high molecular weight adiponectin in children with obesity-related fatty liver disease

14. Brygida Beck
Correlation between tgf-beta1, ifn-gamma and tnf-alfa during disturbed lymph flow from a liver of rats

15. Marek Woynarowski
Liver diseases in polish children in 2010 – snap shot data from selected medical centers

16. Sabina Więcek, Halina Woś, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk
Ocena funkcji wątroby u dzieci z rozpoznaną mukowiscydozą

17. Jakub Kmiotek, Joanna Pawłowska, Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Andrzej Kościesza, Agnieszka Lembas, Józef Ryżko
Pyogenic abscess of liver in 14-year old boy with crohn disease (cd) – a case report

18. Adam Durczyński, Dariusz Szymański, Piotr Hogendorf, Stanisław Sporny, Janusz Strzelczyk
Rak mieszany pęcherzyka żółciowego

19. Karolina Piwczyńska, Marek Woynarowski, Małgorzata Woźniak, Maciej Dądalski, Danuta Celińska-Cedro, Józef Ryżko
Test oddechowy z metacetyną w zależności od stopnia zapalenia i włóknienia wątroby w przebiegu autoimmunologicznego zapalenia wątroby u dzieci

20. Diana Kamińska-Gocał, Maciej Dądalski, Irena Jankowska, Joanna Pawłowska, Mikołaj Teisseyre, Jerzy Socha, Józef Ryżko
The retrospective validation of selected scores predicting outcome in children poisoned with amanita phalloides

21. Wojciech Jańczyk, Anna Janowska, Maciej Dądalski, Piotr Socha
Abdominal pain and gastritis as the side effects associated with zinc therapy in children with wilson disease

22. Joanna Musialik, Magdalena Hartman, Ewa Klimacka-Nawrot, Wanda Suchecka, Barbara Błońska-Fajfrowska
Alterations of taste in primary biliary cirrhosis

23. Krzysztof Jankowski, Zuzanna Rymarczyk, Agnieszka Kaźmierczak, Katarzyna Kurnicka, Barbara Lichodziejewska, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Katarzyna Irzyk, Andrzej Chmura, Piotr Pruszczyk
Korelacja pomiędzy wybranymi parametrami echokardiograficznymi i wysiłkowymi oraz skalą meld u chorych z marskością wątroby

24. Joanna Cielecka-Kuszyk
Correlation of liver fibrosis with clinical data and steatosis in chronic hepatitis c patients

25. Magdalena Dąbrowska, Tomasz Mikuła, Joanna Jabłońska, Alicja Wiercińska-Drapało
Cytokeratyna 18 i jej fragmenty jako nieinwazyjny marker kaspazo-zależnej apoptozy w postępującym uszkodzeniu wątroby u pacjentów przewlekle zakażonych HCV i HIV/HCV

26. Joanna Kozłowska, Joanna Jabłońska, Joanna Kubicka, Ewa Siwak, Alicja Wiercińska-Drapało
Częstość występowania zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu delta (HDV) wśród pacjentów wojewódzkiego szpitala zakaźnego w warszawie zakażonych HBV i z koinfekcją HIV/HBV – doniesienie wstępne

27. Agnieszka Konopka, Małgorzata Wiśniewska-Ligier, Teresa Woźniakowska-Gęsicka
Ocena wybranych parametrów lipidowych i węglowodanowych u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C

28. Barbara Kowalik-Mikołajewska, Maria Pokorska-Lis, Małgorzata Aniszewska, Bożena Walewska-Zielecka, Magdalena Marczyńska
Ocena zaawansowania zmian histopatologicznych w bioptatach wątroby u dzieci z przewlekłymi wirusowymi zapaleniami wątroby

29. Magdalena Marczyńska
Profilaktyka transmisji wertykalnej HCV

30. Przemysław Zdziarski
Viral hepatitis in patients with common variable immunodeficiency – clinical and immunological implications of immunoglobulin replacement therapy

31. Maria Rokitka, Kinga Banach, Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Antropometryczne pomiary rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat z wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C

Ekspozycja posterów:
• prezentacja posterów odbywa się przez cały czas trwania obrad XV Konferencji Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego w sali Sonata;
• plakat może być prezentowany w języku polskim lub angielskim. Powinien mieć wymiary: 60 cm szerokości i 100 cm wysokości.


 
All rights reserved.
Termedia sp. z o.o. 2011