Contemporary Oncology
 
SCImago Journal & Country Rank
Search
6/2004
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Metaplastic cancers of the breast: classification, diagnosis, treatment and prognosis

Arkadiusz Jeziorski, Adam Bilski, Dariusz Nejc, Dorota Jesionek-Kupnicka, Robert Kubiak, Janusz Piekarski

Współcz Onkol (2004) vol. 8; 6 (276–279)
An invasive ductal breast cancer may also contain components of different tissues. Such cancers are classified as a heterogeneous group of metaplastic cancers. In a current WHO classification, metaplastic cancers are divided into two groups: purely epithelial cancers and mixed epithelio-mesenchymal cancers. A primary diagnosis of a metaplastic cancer can be made on the basis of fine needle cytology, when both components of the cancer are present in the biopsy specimen, cancer cells and metaplastic cells. However, the final diagnosis is made on the basis of pathologic examination of the resected tumor. Radiology has a little value in the differential diagnosis of metaplastic cancers as the picture of such cancers is not characteristic. Combined treatment is a treatment of choice. The majority of authors suggest combining surgery, radiotherapy and systemic therapy, according to guidelines accepted for a treatment of invasive ductal breast cancers. Surgery is the primary therapy; resection of primary tumor (mastectomy or breast conservation) is to be performed along with axillary clearance. The choice of the method of breast surgery is based on the same factors as the choice of treatment in patients with invasive ductal cancer. Prognosis for patients with metaplastic cancers is similar or worse than prognosis for patients with cancers without metaplastic component.
keywords:

metaplastic breast cancer, prognosis, treatment, diagnosis

Featured products
Books:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
Kompendium postępowania w nowotworach wątroby
pod redakcją Krzysztofa Simona i Krzysztofa KrzemienieckiegoFormat: A5
Liczba stron: 88
Oprawa: miękka
 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
NOWOŚĆ!
Stany nagłe w onkologii. Występowanie i leczenie
pod redakcją Andrzeja W. Szawłowskiego i Grzegorza Wallnera
2 tomy

TOM I - Format: B5, liczba stron: 340, oprawa miękka
cena: 92.00 zł

TOM II - Format: B5, liczba stron: 444, oprawa miękka
cena: 92.00 zł

 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe