ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology
 
SCImago Journal & Country Rank
Search
1/2000
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

The use of erythropoietin in cancer patients receiving radiation therapy

Dariusz M. Kowalski, Katarzyna Zajda, Maciej Krzakowski, Piotr Jaśkiewicz

Współcz Onkol (2000) 1, 25-29
Anaemia is common in the course of malignancy. In approximately 20-60 % of patients anaemia is a significant clinical complication. The paper presents etiology and pathogenesis of anaemia in patients with neoplastic diseases. The characteristics and effects of erythropoietin are reviewed. The results of randomised clinical trials on the use of erythropoietin in cancer patients treated with radiotherapy and radiochemotherapy are presented.
keywords:

erythropoietin, anaemia, hemoglobine, malignant disease, radiation therapy, chemotherapy

Featured products
Books:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
NOWOŚĆ!
Stany nagłe w onkologii. Występowanie i leczenie
pod redakcją Andrzeja W. Szawłowskiego i Grzegorza Wallnera
2 tomy

TOM I - Format: B5, liczba stron: 340, oprawa miękka
cena: 92.00 zł

TOM II - Format: B5, liczba stron: 444, oprawa miękka
cena: 92.00 zł

 
Kompendium postępowania w nowotworach wątroby
pod redakcją Krzysztofa Simona i Krzysztofa KrzemienieckiegoFormat: A5
Liczba stron: 88
Oprawa: miękka
 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe