Cardio-Diabetological Review
 
Search
2/2008
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

VI. OSTRY ZESPÓŁ WIEÑCOWY

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2008; 3/2: 167-175

Rekomendacje dotyczące postępowania w ostrym zespole wieńcowym
u osób z cukrzycą


1. Odrębności kliniczne ostrego zespołu wieńcowego u chorych
na cukrzycę

1.1. Epidemiologia

1.2. Ostre zespoły wieńcowe – definicja i klasyfikacja

1.3. Współczesna definicja zawału serca

1.4. Odrębności kliniczne ostrych zespołów wieńcowych u osób z cukrzycą

2. Zalecenia lecznicze dotyczące ostrych zespołów wieńcowych
z uniesieniem odcinka ST i bez uniesienia w elektrokardiogramie
u osób z cukrzycą

2.1. Leczenie zawału serca z uniesieniem odcinka ST w EKG

2.2. Leczenie ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST
w EKG-NSTE-ACS (UA/NSTEMI) u osób z cukrzycą

2.3. Leczenie kardiochirurgiczne – chirurgiczna rewaskularyzacja serca
u osób z ostrym zespołem wieńcowym i cukrzycą

3. Program postępowania na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej
u osób z ostrym zawałem serca i cukrzycą


View full text...
Featured products
Books:
Zespół stopy cukrzycowej
pod redakcją Waldemara Karnafla i Beaty Mrozikiewicz-Rakowskiejformat B5
liczba stron 108
oprawa miękka
 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Intensywna terapia vademecum. Leki w intensywnej terapii

Intensywna terapia vademecum (redaktorzy: Tero Ala-Kokko, Juha Perttilä, Ville Pettilä, Esko Ruokonen)
Leki w intensywnej terapii (redaktorzy: Esko Ruokonen, Irma Koivula, Ilkka Parviainen, Juha Perttilä
Redaktorzy wydania polskiego: Andrzej Kański, Jan Adamski

Format: 132×210 mm
Liczba stron: 640
Oprawa miękka
 
Nadciśnienie tętnicze a nerki. Kontrowersje wokół nefropatii nadciśnieniowej
pod redakcją Jacka Rysza i Macieja BanachaFormat: B5
Liczba stron: 268
Oprawa miękka
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe