You are here: HomeWe are invited
We are invited
I Międzynarodowe Sympozjum Radiologiczne
07.11.2014 - 08.11.2014 Starts in 6 days
Wrocław
 
Damage Control Surgery – od pola walki do centrum urazowego
21.11.2014 - 22.11.2014 Starts in 20 days
Ossa
 
X Jubileuszowe Sympozjum Stowarzyszenia AMD
22.11.2014 Starts in 21 days
Warszawa
 
XII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
03.12.2014 - 05.12.2014 Starts in 32 days
Warszawa
 
Co nowego w endometriozie i ginekologii operacyjnej
05.12.2014 - 06.12.2014 Starts in 34 days
Łódź
 
Nowości w cukrzycy
10.01.2015 Starts in 70 days
Warszawa
 
X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia
15.05.2015 - 17.05.2015 Starts in 195 days
Gdańsk
 
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe