en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
5/2012
vol. 50
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Administrative Council Meeting of the European Federation of Internal Medicine
Tel Aviv, 29–31 March 2012

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2012; 50, 5: 449–450
Online publish date: 2012/11/06
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Dwa razy do roku odbywają się spotkania Rady Administracyjnej Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej (European Federation of Internal Medicine – EFIM). Jedno z posiedzeń organizowane jest niezależnie, a jedno w czasie trwania corocznego Europejskiego Kongresu Medycyny Wewnętrznej.

Wiosenne spotkania Rady Administracyjnej EFIM było zorganizowane przez Izraelskie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej i odbyło się w hotelu Sheraton w Tel Awiwie 29–31 marca 2012 r. Zebranych przywitał Ramon Pujol Farriols – prezydent EFIM. W podsumowaniu okresu od ostatniego spotkania podkreślił wielce udaną zimową szkołę dla młodych internistów zorganizowaną przez Verenę Briner w Saas-Fee w Szwajcarii (6–12 stycznia 2012 r.). Kolejna letnia szkoła odbędzie się w Turcji. Szkoły stanowią wartościowy sposób kształcenia młodych internistów z Europy (a także z krajów pozaeuropejskich) i mają na celu kształtowanie nowoczesnego wyobrażenia o integracyjnej roli interny. Wydaje się, że koncepcja szkół międzynarodowych, obejmujących m.in. konferencje kliniczno-patologiczne, analizę przypadków diagnostyki różnicowej i własną prezentację przypadków przez uczestników, jest warta uwagi również w innych specjalnościach medycznych. Dawny model europejskiego kształcenia lekarzy w zakresie dyscyplin zachowawczych – polegający na wykładach i ćwiczeniach – zostaje stopniowo zastępowany uczeniem zasad zindywidualizowanego oraz kompleksowego podejścia do chorego. Tym samym młody lekarz powinien nabyć umiejętność łączenia zaleceń standaryzowanych (typu rekomendacji itp.) z całościowym i indywidualnym podejściem do konkretnego chorego. Łączy się z tym wiedza o diagnostyce różnicowej, edukacja w zakresie uwzględniania chorób współistniejących oraz planowania terapii. Brak takiej umiejętności jest zauważany czasami również w reumatologii, w której co roku pojawia się wiele zaleceń postępowania, ale ich wprowadzanie w praktyce klinicznej wymaga zawsze indywidualizacji.

Sekretarz generalny EFIM Jan Willem F. Elte przedstawił podsumowanie ostatniego kongresu w Atenach (Dziesiąty Kongres Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej, Ateny, 5–8 października 2011 r.). Odbył się on w 15-lecie powstania EFIM i wszyscy wspominali wzruszające wystąpienie Ugo E.F. Carcassiego – nestora internistów europejskich i jednego z twórców nowoczesnej federacji towarzystw internistycznych (sprawozdanie patrz: Reumatologia 2012; 50: 74–75). Mówiono także o dwustronnych spotkaniach władz EFIM z...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.