eISSN: 1896-9151
ISSN: 1734-1922
Archives of Medical Science
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
1/2018
vol. 14
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Clinical research

An assessment of health status and health behaviours in adolescents: main points and methods of the SOPKARD-Junior programme

Klaudia Suligowska, Piotr Czarniak, Michał Krawczyk, Przemysław Szcześniak, Ewa Król, Aida Kusiak, Robert Sabiniewicz, Tomasz Wierzba, Alicja Utracka, Magdalena Urban, Anna Wytrykowska, Anna Pakalska, Konrad Drewek, Anna Giczewska, Piotr Popowski, Magdalena Wrotkowska, Joanna Marczulin, Mariusz Bochniak, Tomasz Zdrojewski

Arch Med Sci 2018; 14, 1: 38–51
Online publish date: 2016/11/17
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Introduction: The study involved preparing and implementation a model of complex screening programme for adolescents and comparison of anthropometric examinations between the population of the SOPKARD-Junior programme and representative sample of Polish children in the same age.

Material and methods: The screening programme in 14–15 year old pupils (n = 282) included: anthropometric, blood pressure, echocardiographic, electrocardiographic, carotid arteries, kidney and thyroid ultrasound examinations, as well as respiratory, dental and masticatory system, orthopaedic, psychological and psychiatric assessment. Blood and urine tests were also performed. The results of anthropometric examinations from the SOPKARD-Junior and OLAF programmes were used for comparative analysis.

Results: Statistically significant (p < 0.001) differences between young people from Sopot and their peers in the general Polish population were found in height (+3.61 cm for boys), body mass (+5.19 kg for boys and +3.99 kg for girls), body mass index (+0.99 kg/m2 for boys and +1.33 kg/m2 for girls), waist circumference (+4.52 cm for boys and +4.52 cm for girls) and hip circumference (+2.51 cm for boys). The highest attendance rate was achieved for examinations performed in school (e.g. anthropometric and blood pressure measurements – n = 268; 95%) and the lowest for the echocardiograpy performed in local hospital (n = 133; 47%). The mean score of the programme quality (scale 1–6) assessed by children was 4.63.

Conclusions: The SOPKARD-Junior programme represents an attempt to develop a model of screening assessments for teenagers in Poland. Preliminary results of the SOPKARD-Junior programme indicate small differences in the biological development of Sopot youth in comparison with their peers from Polish population of the OLAF programme. The high attendance rate on research conducted at the school indicate that proposed health examinations in adolescents are acceptable and feasible.
keywords:

prevention, screening, health behaviour, research methods, health assessment survey

references:
World Health Organization. Prevention and control of noncommunicable diseases in the European Region: a progress report, WHO 2014.
World Health Organization. European Ministerial Conference on Nutrition and Noncommunicable Diseases in the Context of Health 2020, Vienna, Austria; 4–5 July 2013.
Wojtczak A. Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsaw 2009.
World Health Organization. The World Oral Health Report 2003, WHO 2003.
Opolski J. Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP, Warsaw 2011.
Kułaga Z, Różdżyńska A, Palczewska I, et al. Percentile charts of height, body mass and body mass index in children and adolescents in Poland – results of the OLAF study. Standardy Med Ped 2010; 7: 690-700.
Lurbe E, Cifkova R, Cruickshank JK, et al. Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension. J Hypertens 2009; 27: 1719-42.
Mazur J (ed.). Zdrowie i zachowania zdrowotne mło­dzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Instytut Matki i Dziecka, Warsaw 2015.
Pończek D, Olszow I. Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Probl Hig Epidemiol 1993; 2: 260-8.
Kułaga Z, Różyńska-Świątkowska A, Grajda A, et al. Percentile charts for growth and nutritional status assessment in Polish children and adolescents from birth to 18 year of age. Standardy Med Ped 2015; 12: 119-35.
Świąderek-Leśniak A, Kułaga Z, Grajda A, et al. Wartości referencyjne obwodu talii i bioder polskich dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat. Standardy Med Ped 2015; 12: 137-50.
Grajda A, Kułaga Z, Gurzkowska B, et al. Regional differences in the prevalence of overweight, obesity and underweight among Polish children and adolescents. Med Wieku Rozw 2011; 15: 258-65.
Główny Urząd Statystyczny. Gross domestic product regional accounts 2013. Katowice 2015; 111-7.
Kułaga Z, Litwin M, Zajączkowska MM, et al. Regionalne różnice parametrów antropometrycznych oraz ciśnienia tętniczego uczniów w wieku 7-18 lat. Probl Hig Epidemiol 2009; 90: 32-41.
Maron BJ. How should we screen competitive athlets for cardiovascular disease. Eur Heart J 2005; 26: 428-30.
Anderson JB, Grenier M, Edwards NM, et al. Usefulness of combined history, physical examination, electrocardiogram, and limited echocardiogram in screening ado­lescent athletes for risk for sudden cardiac death. Am J Cardiol 2014; 114: 1763-67.
Sattur S, Bates S, Morahed MR. Prevalence of mitral valve proplas and associated valvular regurgitation in healthy teenagers undergoing screening echocardiography. Exp Clin Cardiol 2010; 15: 13-5.
Michels N, Clays E, De Buyzere M, et al. Determinants and reference values of short-term heart rate variability in children. Eur J Appl Physiol 2013; 113: 1477-88.
Farah BQ, Barros MV, Balagopal B, Ritti-Dias RM. Heart rate variability and cardiovascular risk factors in adolescent boys. J Pediatr 2014; 165: 945-50.
Gutin B, Howe C, Johnson MH, Humphries MC, Snieder H, Barbeau P. Heart rate variability in adolescents: relations to physical activity, fitness, and adiposity. Med Sci Sports Exerc 2005; 37: 1856-63.
Zhou Y, Xie G, Wang J, Yang S. Cardiovascular risk factors significantly correlate with autonomic nervous system activity in children. Can J Cardiol 2012; 28: 477-82.
Vazquez L, Blood JD, Wu J, et al. High frequency heart-rate variability predicts adolescent depressive symptoms, particularly anhedonia, across one year. J Affect Disord 2016; 196: 243-7.
Aatola H, Hutri-Kähönen N, Juonala M, et al. Lifetime risk factors and arterial pulse wave velocity in adulthood: the cardiovascular risk in young Finns study. Hypertension 2010; 55: 806-11.
Elmenhorst J, Hulpke-Wette M, Barta C, Dalla Pozza R, Springer S, Oberhoffer R. Percentiles for central blood pressure and pulse wave velocity in children and adolescents recorded with an oscillometric device. Atherosclerosis 2015; 238: 9-16.
Thurn D, Doyon A, Sözeri B, et al. Aortic pulse wave velocity in healthy children and adolescents: reference values for the Vicorder Device and modifying factors. Am J Hypertens 2015; 12: 1480-8.
Reusz GS, Cseprekal O, Temmar M, et al. Reference values of pulse wave velocity in healthy children and teenagers. Hypertension 2010; 56: 217-24.
Keehn L, Milne L, McNeill K, Chowienczyk P, Sinha MD. Measurement of pulse wave velocity in children: comparison of volumetric and tonometric sensors, brachial-femoral and carotid-femoral pathways. J Hypertens 2014; 32: 1464-9.
Rutkowski B, Czarniak P, Król E, Szcześniak P, Zdrojewski T. Overweight, obesity, hypertension and albuminuria in Polish adolescents: results of the Sopkard 15 study. Nephrol Dial Transplant 2013; 28 Suppl. 4: iv204-11.
Asher MI, Montefort S, Bjorksten B, et al. Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phases One and Three repeat multicountry cross-sectional surveys. Lancet 2006; 368: 733-43.
Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA, et al. Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma (ARIA 2008). Allergy 2008; 63 Suppl. 86: 8-160.
Kharitonov SA, Yates DH, Robbins RA, Logan-Sinclair R, Shinebourne EA, Barnes PJ. Increased nitric oxide in exhaled air of asthmatic patients. Lancet 1994; 343: 133-5.
Gratziou C, Lignos M, Dassiou M, Roussos C. Influence of atopy on exhaled nitric oxide in patients with stable asthma and rhinitis. Eur Respir J 1999; 14: 897-901.
Olin AC, Andersson M, Granung G, et al. Atopic subjects without respiratory symptoms have normal exhaled NO. Am J Respir Crit Care Med 2001; 163: 46.
Bagińska J, Rodakowska E. Współczesne wskaźniki próchnicy zębów – przegląd piśmiennictwa. J Stomat 2012; 65: 899-914.
Hajto-Bryk J. Uzębienie dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej województwa małopolskiego wg stanu na rok 2008. Doctoral thesis, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Krakow 2012.
Molęda-Ciszewska B. Choroba próchnicowa a wybrane zachowania prozdrowotne u 15-letniej młodzieży gimnazjalnej w świetle badań epidemiologicznych. Doctoral thesis, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdansk 2014.
Łaska E. Stan przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej u 15-letniej młodzieży gimnazjalnej w Sopocie. Doctoral thesis, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdansk 2012.
Albandar J, Tinoco E. Global epidemiology of periodontal diseases in children and young persons. Periodontol 2000 2002; 29: 153-76.
Tejchman H, Poniatowski T, Rabenda J. Wpływ parafunkcji na zaburzenia czynnościowo-morfologiczne układu stomatognatycznego na przykładzie leczonych pacjentów – część I. Protet Stomatol 1996; 46; 135-43.
Krakowiak K, Kleinrok M, Mielnik-Hus J, Doraczyńska-Banach E. Nawykowe żucie gumy a dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia. Protet Stomatol 1996; 46: 360-5.
Mankiewicz M, Panek H. Występowanie parafunkcji narządu żucia u młodocianych. Dent Med Probl 2005; 42: 95-101.
Waseda A, Suda Y, Inokuchi S, Nishiwaki Y, Toyama Y. Standard growth of the foot arch in childhood and adolescence – derived from the measurement results of 10.155 children. Foot Ankle Surg 2014; 20: 208-14.
Kothari A, Dixon PC, Stebbins J, Zavatsky AB, Theologis T. The relationship between quality of life and foot function in children with flexible flatfeet. Gait Posture 2015; 41: 786-90.
Kerr CM, Stebbins J, Theologis T, Zavatsky AB. Static postural differences between neutral and flat feet in children with and without symptoms. Clin Biomech 2015; 30: 314-7.
Harrington R. Adolescent depression: same or different? Arch Gen Psychiatry 2001; 58: 21-2.
Modrzejewska R, Bomba J. Point prevalence of psychoactive substance use and depression in childhood and adolescence. Przegl Lek 2004; 61: 1217-23.
Kiss E, Pikó B, Vetró A. Frequency of smoking, drinking, and substance use and their relationship to psychiatric comorbidity in depressed child and adolescent population. Psychiatria Hungarica 2006; 21: 371-8.
FEATURED PRODUCTS
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe