en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
2/2013
vol. 51
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Anakinra w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych, u których nie uzyskano wystarczającej odpowiedzi na leczenie metotreksatem. Przegląd systematyczny i metaanaliza

Paweł Kawalec
,
Przemysław Holko
,
Anna Paszulewicz

Reumatologia 2013; 51, 2: 119-126
Data publikacji online: 2013/04/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Anakinra jest rekombinowanym ludzkim antagonistą receptora interleukiny 1 (IL-1Ra), który prowadzi do zahamowania aktywności biologicznej IL-1, m.in. działania prozapalnego. Anakinra w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest zalecana w leczeniu przedmiotowych i podmiotowych objawów reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) u dorosłych pacjentów, u których zastosowanie jednego lub więcej leków modyfikujących przebieg choroby (LMPCh) nie przyniosło pożądanych efektów.

Materiał i metody: W celu oceny skuteczności klinicznej tej opcji terapeutycznej, zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych (evidence based medicine – EBM) zalecanymi przez organizację The Cochrane Collaboration oraz polską Agencję Oceny Technologii Medycznych (AOTM), dokonano systematycznego przeglądu literatury medycznej, w wyniku którego odnaleziono łącznie trzy badania kliniczne z randomizacją dotyczące porównania anakinry stosowanej z MTX (lub innymi LMPCh) względem placebo podawanego z MTX.

Wyniki: Umiarkowana skuteczność kliniczna wg kryteriów ACR20, ACR50, ACR70 i bezpieczeństwo stosowania anakinry w terapii skojarzonej u pacjentów z RZS została potwierdzona w większości odnalezionych

badań oraz dodatkowo na podstawie wyników metaanaliz przeprowadzonych z wykorzystaniem wyników przeglądu systematycznego.

Wnioski: Najczęstszym występującym działaniem niepożądanym, które w wielu przypadkach było przyczyną rezygnacji z dalszego leczenia, było pojawienie się reakcji alergicznej w miejscu wstrzyknięcia leku.

Background: Anakinra is an interleukin-1 receptor antagonist (IL-1Ra) that blocks the biological activity of IL-1, including inflammation. Ana­kinra in combination with methotrexate (MTX) is indicated for reduction in signs and symptoms in active rheumatoid arthritis, in adults who have failed one or more disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs).

Material and methods: According to the rules of evidence-based medicine popularized by The Cochrane Collaboration, a systematic review of medical literature has been performed in order to assess clinical efficacy and safety of the therapy. The review yielded three randomized clinical studies which compared the administration of anakinra in combination with MTX (or other DMARDs) to placebo with MTX.

Results: Moderate clinical efficacy defined as ACR20, ACR50 and ACR70 response and safety profile of anakinra in combination with MTX or other DMARDs was proven in most studies mentioned and confirmed by the results of the meta-analysis performed.

Conclusions: Injection site reactions were the most common adverse events frequently leading to withdrawal.
słowa kluczowe:

interleukina 1, antagonista receptora interleukiny 1, anakinra, reumatoidalne zapalenie stawów


facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.