eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2010
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Obraz idealnego technika radioterapii w ocenie pacjenta

Małgorzata Ossowska
,
Mikołaj Majkowicz

Psychoonkologia 2010, 2: 41–47
Data publikacji online: 2011/06/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Technik radioterapii, oprócz realizacji leczenia, pełni bardzo ważną funkcję psychoterapeutyczną, gdyż jest osobą, którą pacjent widzi codziennie. W związku z tą rolą ważnym zagadnieniem jest wiedza o tym, jakie są oczekiwania pacjentów w zakresie cech osobowości technika radioterapii. Badanie miało na celu wyodrębnić cechy idealnego technika radioterapii oraz sprawdzić, czy mają na nią wpływ takie czynniki, jak zaawansowanie choroby (wyrażone intencją leczenia – radykalne lub paliatywne) oraz czynniki społeczno-demograficzne.

Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 80 pacjentów Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 40 leczonych radykalnie i 40 leczonych paliatywnie. Badani pacjenci wypełniali ankietę składającą się z testu przymiotnikowego ACL oraz danych metrykalnych (wiek, wykształcenie, płeć, wsparcie, obszar naświetlania oraz liczba frakcji).

Wyniki: Idealny technik radioterapii powinien być osobą o dużej kontroli i przystosowaniu osobistym, uporządkowany i wytrwały, jednakże niechętnie zmieniający siebie i swoje zachowanie. Pacjenci starsi (powyżej 65. roku życia) leczeni radykalnie oraz młodsi (poniżej 65. roku życia) leczeni paliatywnie uważają, że idealny technik powinien być osobą opiekuńczą. Natomiast pacjenci starsi leczeni paliatywnie oraz młodsi leczeni radykalnie wymagają od idealnego technika postawy „krytycznego rodzica”. Idealny technik powinien być osobą opiekuńczą według mężczyzn z obu grup (leczonej paliatywnie i radykalnie).

Wnioski: Pacjenci leczeni radykalnie oraz paliatywnie mają podobny pogląd na osobowość idealnego technika radioterapii. Czynniki społeczno-demograficzne, takie jak płeć i wiek pacjenta, mają znaczenie dla kształtowania się obrazu idealnego technika radioterapii.

Wnioski: Pacjenci leczeni radykalnie oraz paliatywnie mają podobny pogląd na osobowość idealnego technika radioterapii. Czynniki społeczno-demograficzne, takie jak płeć i wiek pacjenta, mają znaczenie dla kształtowania się obrazu idealnego technika radioterapii. Abstract Background: The role of radiation therapy technologist (RTT) in therapeutic process should, beside irradiate patients, include psychological support in patient’s difficult time of treatment. The main aim of the study was to estimate expected personality features of “perfect RTT” depending on patient’s intent of treatment (palliative or definitive), demografical and clinical factors.

Material and methods: Study group included 80 cancer patients (40 treated with palliative and 40 with radical intent) who underwent radiation therapy at the Department of Oncology and Radiotherapy, Medical University of Gdansk. Patients filled Adjective Check List (ACL) test questionnaire, and demographical/clinical questionnaire containing information on age, sex, civilian status, place of irradiation and number of fractions.

Results: “The perfect RTT” should be organized, with perseverance, good self-control and personal adjustment. Quick behavioral changes, aggressive and excessive masculine behaviors were regarded as inappropriate. The preferred attitude of older patients (at least 65 years old) treated with radical intent and younger patients (below 65 years old) treated with palliative intent was a high level of need to care for patients. Older patients treated with palliative intent and younger patients treated with radical intent required “critical parent” attitude. Men from both groups (palliative and radical) required the attitude with a high level of need to care for patients.

Conclusions: Cancer patients treated with palliative and radical intent have similar opinions about “perfect RTT” personality features. Preferred personality features showed some differences in relation to sex and age, whereas there was no relationship with civil status, area of irradiation and number of fractions.
słowa kluczowe:

technik radioterapii, osobowość, pacjent onkologiczny

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.