eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich a cechy osobowości typu D u osób z chorobą nowotworową

Kinga Pinker, Mariola Bidzan

Psychoonkologia 2014; 3: 83–88
Data publikacji online: 2014/10/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Celem niniejszych badań była ocena zależności między właściwościami środowiska rodzinnego a cechami osobowości typu D u pacjentów z chorobami nowotworowymi. Starano się sprawdzić, czy u chorych na raka występuje ten typ osobowości i czy jest on skorelowany z wcześniejszymi postawami rodziców w toku wychowania.

Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn) cierpiących na różne postaci choroby nowotworowej. Zastosowano dwa narzędzia badawcze: skalę DS-14 do oceny osobowości typu D i Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc).

Wyniki: Cechy osobowości typu D stwierdzono u 40% osób badanych, a u 36% typ pośredni. Korelacja między większością postaw rodzicielskich a osobowością stresową okazała się nieistotna statystycznie. Wyjątkiem była postawa nadmiernego ochraniania u ojca i niekonsekwencji u matki.

Wnioski: U dość znacznej części pacjentów onkologicznych występuje osobowość stresowa – typu D. Może być ona powiązana z niektórymi postawami rodzicielskimi, jednak do potwierdzenia tej zależności potrzebne są badania na szerszej grupie pacjentów.

Background: The purpose of the study was to evaluate the correlation between family environment and type D personality among patients with cancer. We aimed to check whether in this population type D occurs and how it is connected with parents’ attitude towards children in their childhood.

Material and methods: Sixty people participated in this study: 30 women and 30 men, all patients with cancer. Method used were: DS-14 to measure type D personality and KPR-Roc, a Polish questionnaire to assess parents’ attitude towards children.

Results: Type D personality was found among 40% of patients and intermediate type among 36%. The correlation between parents’ attitude and stress personality (type D) was poor. Only in the case of two attitudes – father’s excessive protection and mother’s inconsistency – was the correlation stronger.

Conclusion: Many cancer patients have type D personality, which could be connected with some of the parents’ attitude. However it is necessary to confirm this correlation in a further study among a bigger group of cancer patients.
słowa kluczowe:

psychosomatyka, osobowość typu D, postawy rodzicielskie, choroby nowotworowe

referencje:
Pędziwiatr H. Teoretyczne podstawy terapii w ujęciu psychosomatycznym. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006. 
Wasilewski B. Holistyczne rozumienie medycyny wymogiem współczesności. Sztuka Leczenia 2011; 1-2: 11-15. 
Wrześniewski K. Czy zasadnym jest wyodrębnianie chorób psychosomatycznych? W: Pilawska H, Siemińska M (red.). Zacho-wania ludzkie w zdrowiu i chorobie. Instytut Psychosomatyczny, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Medycyny Psychosomatycznej Krajów Nadbałtyckich, Warszawa 1999. 
Wasmer Smith L. Psychika i ciało. Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 1998. 
Mausch K. Wprowadzenie do psychoneuroimmunologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003. 
Uziałło J, Araszkiewicz A. Psychoneuroimmunologia – zarys badań. Psychoonkologia 2002; 6: 77-81. 
Żak W. Reumatoidalne zapalenie stawów w świetle odkryć psychoneuroimmunologii. W: Pilawska H, Siemińska M (red.). Zachowania ludzkie w zdrowiu i chorobie. Instytut Psychosomatyczny, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Medycyny Psychosomatycznej Krajów Nadbałtyckich, Warszawa 1999. 
Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W, Stokłosa T. Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. 
Jurkowski MK. Komórki cytotoksyczne (NK) a psychoonkologia. Psychoonkologia 2002; 6: 103-107. 
Gapik L, Kosmala J. Wpływ czynników psychologicznych związanych z diagnozą i operacyjnym leczeniem choroby nowotworowej na aktywność komórek NK. Sztuka Leczenia 2003; 9: 71-76. 
Ogińska-Bulik N. Osobowość typu D a występowanie chorób somatycznych. Sztuka Leczenia 2004; 10: 9-16. 
Booth RJ, Pennebaker JW. Emocje a odporność. W: Lewis M, Haviland-Jones JM (red.). Psychologia emocji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005; 701-716. 
Ogińska-Bulik N, Juczyński Z. Osobowość – stres a zdrowie. Difin, Warszawa 2008. 
Ogińska-Bulik N. The role of social support in posttraumatic growth in people struggling with cancer. Health Psychology Report 2013; 1: 1-8. 
Juczyński Z, Ogińska-Bulik N. Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2009. 
Plopa M. Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005. 
Denollet J, Van Heck G. Psychological risk factors in heart disease. What Type D personality is (not) about. J Psychosom Res 2001; 51: 465-468. 
Ogińska-Bulik N, Juczyński Z. Właściwości osobowości sprzyjające chorobom somatycznym – rola typu D. Psychoonkologia 2008; 12: 7-13. 
Kułakowski A, Skowrońska-Gardas A (red.). Onkologia: podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003. 
Bemka E. Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich a wzór zachowania A i osobowość stresowa typu D u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Uniwersytet Gdański, praca magisterska nr 2105, Gdańsk 2008.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe