eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich a cechy osobowości typu D u osób z chorobą nowotworową

Kinga Pinker
,
Mariola Bidzan

Psychoonkologia 2014; 3: 83–88
Data publikacji online: 2014/10/15
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Celem niniejszych badań była ocena zależności między właściwościami środowiska rodzinnego a cechami osobowości typu D u pacjentów z chorobami nowotworowymi. Starano się sprawdzić, czy u chorych na raka występuje ten typ osobowości i czy jest on skorelowany z wcześniejszymi postawami rodziców w toku wychowania.

Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn) cierpiących na różne postaci choroby nowotworowej. Zastosowano dwa narzędzia badawcze: skalę DS-14 do oceny osobowości typu D i Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc).

Wyniki: Cechy osobowości typu D stwierdzono u 40% osób badanych, a u 36% typ pośredni. Korelacja między większością postaw rodzicielskich a osobowością stresową okazała się nieistotna statystycznie. Wyjątkiem była postawa nadmiernego ochraniania u ojca i niekonsekwencji u matki.

Wnioski: U dość znacznej części pacjentów onkologicznych występuje osobowość stresowa – typu D. Może być ona powiązana z niektórymi postawami rodzicielskimi, jednak do potwierdzenia tej zależności potrzebne są badania na szerszej grupie pacjentów.

Background: The purpose of the study was to evaluate the correlation between family environment and type D personality among patients with cancer. We aimed to check whether in this population type D occurs and how it is connected with parents’ attitude towards children in their childhood.

Material and methods: Sixty people participated in this study: 30 women and 30 men, all patients with cancer. Method used were: DS-14 to measure type D personality and KPR-Roc, a Polish questionnaire to assess parents’ attitude towards children.

Results: Type D personality was found among 40% of patients and intermediate type among 36%. The correlation between parents’ attitude and stress personality (type D) was poor. Only in the case of two attitudes – father’s excessive protection and mother’s inconsistency – was the correlation stronger.

Conclusion: Many cancer patients have type D personality, which could be connected with some of the parents’ attitude. However it is necessary to confirm this correlation in a further study among a bigger group of cancer patients.
słowa kluczowe:

psychosomatyka, osobowość typu D, postawy rodzicielskie, choroby nowotworowe

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.