eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2012
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Rozwój psychoonkologii w wybranych krajach byłego bloku wschodniego – analiza ankiet

Anna Mardofel

Psychoonkologia 2012, 1: 9–16
Data publikacji online: 2012/12/28
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Psychoonkologia jest interdyscyplinarną dziedziną medycyny. W Europie jej rozwój przypada na lata 80. XX w. Nieco inna sytuacja występuje w niektórych krajach byłego bloku wschodniego, gdzie psychoonkologia – w naszym rozumieniu tego pojęcia – dopiero powstaje.

Cel pracy: Ocena aktualnej sytuacji w zakresie rozwoju psychoonkologii w wybranych krajach byłego bloku wschodniego: na Białorusi, w Kazachstanie, na Litwie i Ukrainie.

Materiał i metody: Do analizy włączono dane zebrane w formie ankiet wypełnionych przez pracowników medycznych z wybranych krajów byłego bloku wschodniego oraz dane na temat rozwoju psychoonkologii przekazane przez pracowników medycznych z poszczególnych krajów. Do badania przeprowadzonego od stycznia do marca 2012 r. zaproszono 120 osób – pracowników medycznych z Białorusi, Litwy, Kazachstanu i Ukrainy.

Wyniki: Najczęstszym zawodem deklarowanym przez ankietowanych był zawód lekarza (od 34,8% na Białorusi do 63,6% na Ukrainie) lub psychologa (od 4% w Kazachstanie do 56,5% na Białorusi). Na Litwie, jako jedynym spośród 4 badanych krajów byłego bloku wschodniego, istnieje Krajowe Towarzystwo Psychoonkologiczne zajmujące się edukacją profesjonalistów, pacjentów i ich rodzin oraz prowadzące badania naukowe.

Wnioski: Psychoonkologia w analizowanych krajach znajduje się w początkowej fazie rozwoju, z wyjątkiem Litwy. Podstawowe cele, zadania oraz założenia psychoonkologii w wybranych krajach byłego bloku wschodniego są zbliżone do polskich.

Introduction: Psycho-oncology is an interdisciplinary field of medicine. In Europe its development falls in the 1980’s, 20th century. However, in some countries of the former Eastern Bloc quite a different situation occurs since psycho-oncology, as generally defined, has just come into existence.

Aim: Assessment of the current situation with regards to psycho-oncology development in selected countries of the former Eastern Bloc: Belarus, Kazakhstan, Lithuania and Ukraine.

Material and methods: The analysis includes data collected based on survey forms filled in by medical staff representing the selected countries of the former Eastern Bloc and data on psycho-oncology development provided by medical employees from the specific countries. 120 medical employees were asked to participate in the survey that was conducted in the period from January to March 2012.

Results: A profession most frequently declared by the respondents was a doctor (from 34.8% in Belarus, up to 63.6% in Ukraine) or a psychologist (from 4% in Kazakhstan to 56.5% in Belarus). The age of the respondents was between 21 and 65 (the average being 40.37). When it comes to the development of psycho-oncology in the selected countries of the former Eastern Bloc, only in Lithuania there is a domestic association in this field, which organizes education for professionals, patients and their families and carries out scientific trials.

Conclusions: Psycho-oncology in the countries analyzed is at its early stage of development except for Lithuania. The main objectives, tasks and principles of psycho-oncology in the selected countries of the former Eastern Bloc are similar to those identified in Poland.
słowa kluczowe:

psychoonkologia, rozwój, kraje byłego bloku wschodniego

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.