eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
6/2011
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Stężenie IgG przeciwko alergenom pokarmowym u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego i osób zdrowych

Iwona Traczyk
,
Mirosław Jarosz
,
Ryszard Tomasiuk
,
Wioleta Respondek

Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (6): 382–387
Data publikacji online: 2011/12/03
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp : W ostatnich latach coraz więcej zwolenników zyskuje hipoteza, że objawy zespołu jelita nadwrażliwego (ZJN) wynikają z alergii lub nietolerancji pokarmowej, które nie zostały rozpoznane. Podejmowane są próby znalezienia związku pomiędzy dolegliwościami stwierdzanymi u pacjentów z rozpoznanym ZJN a alergią pokarmową, szczególnie IgG-zależną. Uzyskiwane wyniki nie dają jednoznacznej odpowiedzi.

Cel: Ocena przydatności wykonywania badań w kierunku immunoglobulin klasy G (IgG) przeciwko alergenom pokarmowym u pacjentów z ZJN i możliwości wykorzystania uzyskanych wyników do wprowadzenia diety eliminacyjnej.

Materiał i metody : Badania przeprowadzono w grupie 100 pacjentów z ZJN leczonych w Poradni Gastrologicznej Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Grupę kontrolną stanowiło 50 zdrowych osób (bez objawów ZJN). W surowicy pacjentów wykonano oznaczenia stężenia przeciwciał klasy IgG przeciwko alergenom pokarmowym zawartym w 8 mieszankach alergenów. Stężenie przeciwciał zbadano metodą immunoenzymatyczną. Obliczenia wykonano w programie Stata v.10

Wyniki: Pozytywne wyniki testów uzyskano u ponad 90% osób z ZJN. Dla trzech badanych mieszanek alergenów wszystkie wyniki były pozytywne, dla pozostałych dodatnie miano IgG występowało u co najmniej 95% badanych pacjentów. W grupie kontrolnej wyniki były podobne.

Wnioski:

1. Oznaczanie przeciwciał klasy G nie znajduje zastosowania w diagnozowaniu alergii pokarmowych oraz modyfikowaniu diety pacjentów z ZJN.

2. Zwiększone stężenie IgG w surowicy jest prawdopodobnie odpowiedzią organizmu na spożywane produkty, a nie wyrazem nadreaktywności na alergeny w nich zawarte.

Introduction : In recent years the hypothesis that irritable bowel syndrome (IBS) symptoms result from allergies or food intolerance which have not been identified has been gaining more and more supporters. Attempts are being made to find a connection between the symptoms identified in patients with IBS and food allergy, particularly IgG-dependent. The results obtained do not give a definite answer.

Aim : Evaluation the usefulness of tests for immunoglobulin G (IgG) in patients with IBS against food allergens and the possible use of the obtained results for the introduction of an elimination diet.

Material and methods : The study included 100 patients with IBS treated at the Gastrological Clinic of Brodnowski Regional Hospital in Warsaw. The control group consisted of 50 healthy individuals. IgG antibodies in the serum were tested against eight mixes of food allergens The concentration of antibodies was examined by an enzyme immunoassay test. Calculations were performed in Stata v.10.

Results: Positive tests denoting the concentrations were found in more than 90% of patients with IBS. For the three tested mixtures of allergens, all the results were positive, and the remaining positive IgG titre occurred in at least 95% of the patients. In the control group results were similar.

Conclusions:

1. Determination of IgG is not applicable to the diagnosis of food allergies and dietary modification in patients with IBS.

2. Elevated level of IgG in serum is probably the organism's response to the products consumed rather than an expression of hyperresponsiveness to allergens contained therein.
słowa kluczowe:

przeciwciała IgG, zespół jelita nadwrażliwego

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe