eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Podsumowanie dwuletniej działalności Infolinii Onkologicznej na Pomorzu

Dorota Grabowska
,
Izabela Malicki
,
Małgorzata Chrzanowska
,
Krystyna de Walden-Gałuszko

Psychoonkologia 2014, 1: 30–34
Data publikacji online: 2014/06/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie dwuletniej działalności Infolinii Onkologicznej utworzonej z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego w obrębie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku. Współpracownikami Infolinii są wolontariusze, konsultanci specjaliści – lekarz onkolog, dwóch psychoonkologów, prawnik, przedstawicielka Amazonek Gdańskich i psycholog dziecięcy, a także koordynatorka całego zespołu.

Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 800 08 01 64, można uzyskać informacje na temat choroby nowotworowej, jej profilaktyki, badań diagnostycznych, różnych form leczenia przeciwnowotworowego, pomocy psychologicznej i psychoonkologicznej, a także organizacji zrzeszających pacjentów.

W ciągu dwóch lat wolontariusze przeprowadzili prawie tysiąc rozmów z potrzebującymi, z czego około jedna trzecia dotyczyła problemów psychologicznych, w tym m.in. lęku, radzenia sobie z chorobą oraz problemów rodzinnych i małżeńskich. Dzwoniący często szukali informacji na temat choroby nowotworowej, leczenia i jego skutków ubocznych, a także poradni specjalistycznych i badań diagnostycznych. W ponad 60% przypadków pacjent sam dzwonił z zapytaniem, w dalszej kolejności telefonowali małżonkowie/partnerzy oraz dzieci chorych.

This article is a summary of two-year activity of Cancer Helpline in Pomerania. The helpline was created on the initiative of the Polish Psycho-oncological Association and has its department in the Regional Cancer Centre in Gdansk. Helpline co-workers are volunteers, the coordinator of the team, consultants specialists – oncologist, two psycho-oncologists, a lawyer, a representative of the Gdansk Amazons and a psychologist working with children suffering with cancer.

By calling the toll-free telephone number 800 08 01 64 you can get information about cancer, its prevention, diagnostic tests, various forms of therapy, psychological and psycho-oncological support and also about patients’ organizations. Within two years, volunteers have answered nearly a thousand phone calls. About one third concerned the psychological problems such as anxiety, coping with the disease, family and marriage problems. Callers often search information about cancer, treatment and its side effects, as well as specialist clinics and diagnostic tests. In over 60% of cases the patient called personally and wanted to talk about his own problems. Also children and spouses of the patients often needed our support.
słowa kluczowe:

infolinia onkologiczna, wsparcie informacyjne, wsparcie psychologiczne, wolontariusze

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.