en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
2/2013
vol. 51
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł redakcyjny

Autoimmunologiczny (autozapalny) zespół indukowany przez adiuwanty – ASIA

Yehuda Shoenfeld
,
Maria Maślińska

Reumatologia 2013; 51, 2: 101-107
Data publikacji online: 2013/04/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Adiuwanty są niezbędne w dzisiejszej medycynie do zwiększenia odpowiedzi immunologicznej, co ma szczególne znaczenie w przypadku szczepionek. Adiuwanty stymulują zarówno wrodzoną, jak i nabytą odpowiedź immunologiczną. Idealny adiuwant powinien zwiększać odpowiedź immunologiczną, sam nie wywołując odpowiedzi swoistej lub reakcji niepożądanych. Jednak spostrzeżenia ostatnich lat dowodzą wpływu adiuwantów na rozwój autoimmunologicznych zapalnych chorób reumatycznych (autoimmune inflammatory rheumatic diseases – AIIRD) oraz rozwoju innych zdefiniowanych zespołów, takich jak zespół objawów chorobowych obserwowanych u uczestników wojny nad Zatoką Perską (Gulf War syndrome – GWS), zespół makrofagowego zapalenia mięśniowo-powięziowego (macrophagic myofascitis – MMF), fibromialgia (FB). Z wielu doniesień wiadomo, że w następstwie stosowania implantów silikonowych może również dojść do rozwoju nadreaktywnej odpowiedzi immunologicznej, określanej mianem siliconosis. Proponuje się, by te różne i zarazem wykazujące podobieństwo sytuacje kliniczne objąć wspólnym określeniem: autoimmunologiczny/autozapalny zespół indukowany przez adiuwanty (autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants – ASIA).

Adjuvants are essential in contemporary medicine for the enhancement of the immune response, the effect being particularly important in the case of vaccines. Adjuvants stimulate both the innate and the acquired immune response. The ideal adjuvant should increase the immune response without causing a specific immune response against itself or an adverse reaction. However, observations in recent years have shown the impact of adjuvants on the development of autoimmune inflammatory rheumatic diseases (AIIRD), as well as other recognized syndromes such as Gulf War syndrome (GWS), macrophagic myofasciitis (MMF), and fibromyalgia (FB). Many reports indicate that the use of silicone implants may also result in the development of the hyperreactive immune response known as ‘siliconosis’. It is proposed that these clinical situations – separate, yet at the same time displaying similar features – should be covered by a common definition: autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants (ASIA).
słowa kluczowe:

adiuwant, odpowiedź immunologiczna, choroby autoimmunologiczne


facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.