en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
2/2013
vol. 51
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Choroba Takayasu: jak oceniać aktywność zapalną?

Anna Rowińska-Osuch
,
Ewa Więsik-Szewczyk
,
Marzena Olesińska

Reumatologia 2013; 51, 2: 144-150
Data publikacji online: 2013/04/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Choroba Takayasu (TA) jest rzadkim zapaleniem dużych tętnic. Początek choroby jest podstępny, może pozostać niezauważony. Przewlekłe zapalenie prowadzi do nieodwracalnych konsekwencji: powikłań sercowo-naczyniowych, niedrożności naczyń, zaniewidzenia czy przełomu nadciśnieniowego. Z uwagi na układowy charakter schorzenia pacjenci trafiają do specjalistów różnych dziedzin: reumatologów, okulistów, kardiologów i chirurgów naczyniowych. Dostępne metody farmakoterapii wpływają tylko na aktywne zmiany zapalne. Przedłużające się leczenie glikokortykosteroidami ma niekorzystne skutki odległe i nie powinno być nadużywane. Aby określić efekt leczenia, wybrać moment jego modyfikacji, konieczna jest ocena aktywności choroby. Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie możliwości oceny aktywności TA.

W diagnostyce znaczącą rolę odgrywają badania obrazowe naczyń: ultrasonografia i rezonans magnetyczny. Prowadzone są prace dotyczące pozytonowej tomografii emisyjnej (positron emission tomography – PET), która jest badaniem czułym, ale trudno dostępnym, kosztownym i wymagającym walidacji. Poszukuje się również biomarkera, którego wartości korelowałyby z aktywnością choroby. Wśród potencjalnych kandydatów na biomarker są interleukiny 6, 12, 18. Aktualnie opracowywane są skale aktywności choroby, np. DEI.Tak (Disease Extent Index-Takayasu). Żadne z tych narzędzi nie jest uniwersalne.

Takayasu arteritis is a rare disease of large arteries. Its onset is insidious and may be missed while the ongoing inflammation causes irreversible consequences: cardiovascular complications, vessel obstruction, vision loss and hypertension crisis. The disease is systemic; therefore patients are seen by various specialists: rheumatologist, ophthalmologist, cardiologist and surgeon. Current therapy affects only active inflammation whereas prolonged treatment with corticosteroids results in distant side effects and should not be overused. In order to estimate the effectiveness of the treatment and necessity of its modification it is essential to assess the activity of the inflammation.

In a diagnostic procedure ultrasonography (US) and magnetic resonance imaging (MRI) are of significant importance. Positron emission tomography (PET) seems to be sensitive but expensive, is not readily available and requires further validation. Laboratory indicators, such as interleukin 6, 12 and 18, are being checked as biomarkers of active disease but current data come from small studies. Studies on a complex scale assessing disease activity, such as DEI.Tak, are also being carried out. However, none of the present tools is universal.
słowa kluczowe:

choroba Takayasu, aktywność choroby, rezonans magnetyczny, pozytonowa tomografia emisyjna, ultrasonografia


facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.