eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2005
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Torakochirurgia
Rak wpustu – rak przełyku czy rak żołądka?

Jerzy Skotarczak, Tadeusz Orłowski

Kardiochir Torakochir Pol 2005; 2, 4: 48-53
W ciągu ostatnich 4–5 dekad alarmująco wzrasta liczba chorych z rakiem połączenia przełykowo-żołądkowego (PPŻ) [1–4], natomiast dał się zauważyć spadek występowania raków dystalnej części żołądka. Za powyższe zjawiska wydaje się być odpowiedzialny wzrost występowania zarzucania żołądkowo-przełykowego (GERD) [4, 5]. Rak wpustu (carcinoma cardiae) ze względu na bezobjawowy początek choroby, wykazywanie cech pośrednich między gruczolakorakiem żołądka i przełyku, zlokalizowanie nowotworu na granicy dwóch jam ciała, naciekanie okolicznych tkanek, wysoki odsetek przerzutów, złe rokowanie, konieczność wykonania rozległego zabiegu w procesie leczenia stanowi poważny problem leczniczy. Nie ma międzynarodowej, jednoznacznej definicji raka wpustu, co powoduje, że nie można porównać większości danych na temat nowotworów wpustu. Celem niniejszego artykułu jest próba odnalezienia takiej definicji i klasyfikacji tych nowotworów. Dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa. Wnioski: Zaproponowana przez Siewerta klasyfikacja gruczolakoraków połączenia przełykowo-żołądkowego stanowi poważny krok w kierunku uporządkowania zagadnienia, jakim jest rak wpustu [2, 3]. Wynika z niej, że gruczolakoraki połączenia przełykowo-żołądkowego typu I należy traktować jak raki przełyku, natomiast guz typu II (rak wpustu) i III – jak raki żołądka z wszelkimi implikacjami dotyczącymi klasyfikacji i sposobu leczenia.

During the last 4-5 decades there has been an alarming increase in the number of patients with carcinoma of the esophagogastric junction, but a fall in incidence of carcinomas of the distal part of the stomach can be noticed. The growth in incidence of gastroesophageal reflux (GERD) seems to be responsible for that phenomenon. Cardiac carcinoma becomes a serious therapeutic problem due to: symptomless onset, features intermediate between adenocarcinoma of the esophagus and stomach, tumor localization on the border between two cavities of the body, infiltration of adjacent tissues, high ratio of metastases, bad prognosis, necessity of performing a major surgical procedure in therapy process. The only efficacious method of cardiac carcinoma treatment is type RO resection (microscopic radical resection). In literature there is no international agreement about a definition of cardiac carcinoma which results in the huge amount of data concerning cardiac carcinoma being incomparable. Accordingly, there is a need to introduce a synonymous definition of cardiac carcinoma and its classification, which could allow the analysis of data relating to etiopathogenesis, etiology and optimal therapeutic approach. The aim of this article is an attempt to find such a synonymous definition of cardiac carcinoma and its classification, which could allow the analysis of data relating to etiopathogenesis, etiology and optimal therapeutic approach. A review of current literature has been performed, regarding directives of the 2nd International Congress of Stomach Carcinoma in 1997 (Munich), 7th International Congress of Esophageal Disease in Paris (2003), WHO Classification 2000, and presented by AJCC in 2002, TNM classification. Conclusions: Classification of adenocarcinomas of the esophagogastric junction proposed by Siewert et al. becomes an important step towards the systematization of the issue of cardiac cancer. This classification results in adenocarcinomas of the esophagogastric junction being treated as esophageal carcinoma, but type II tumors (cardiac carcinoma) with type III should be treated as stomach carcinoma with all implications regarding classification and method of treatment.
słowa kluczowe:

rak wpustu, klasyfikacje gruczolakoraków połączenia przełykowo-żołądkowego

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe