eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
9
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Digitalizacja czasopisma „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Poprawa jakości języka anglojęzycznych artykułów publikowanych w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” w celu podniesienia renomy czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy 819/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukęZ głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 marca 2019 r. w wieku 67 lat zmarł prof. zw. dr hab. Józef Bergier, Redaktor Naczelny czasopisma naukowego Health Problems of Civilization oraz Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Zespół Redakcyjny czasopisma Health Problems of Civilization

With deep sorrow, we regret to inform that professor Józef Bergier, Editor-in-Chief of Health Problems of Civilization and Rector of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, passed away on 21st March 2019, at the age of 67.
Editorial Board of Health Problems of Civilization
2/2019
vol. 13
 
 

 
Choroby i problemy wyróżnione przez WHO i FAO
Artykuł oryginalny

Analiza wyników histopatologicznych u kobiet poddawanych zabiegom histeroskopowym z powodu polipa endometrialnego

Łukasz Szeszko, Przemysław Oszukowski, Andrzej Kisiel, Artur Szeszko, Małgorzata Bieńkiewicz
Data publikacji online: 2019-02-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81340
Artykuł oryginalny

Wiedza rodziców dzieci z autyzmem z Polski, Białorusi i Francji na temat choroby dziecka

Anna Ślifirczyk, Elżbieta Krajewska-Kułak, Martyna Krukowska, Elżbieta Maciorkowska
Data publikacji online: 2019-02-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.80228
Artykuł oryginalny

Satysfakcja życia u kobiet po mastektomii – badanie pilotażowe

Monika Szpringer, Justyna Kaczmarczyk, Dominika Bomba, Edyta Laurman-Jarząbek, Jarosław Chmielewski, Magdalena Florek-Łuszczki, Jarogniew J. Łuszczki
Data publikacji online: 2019-02-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81335
Aktywność fizyczna grup społecznych i zawodowych
Artykuł oryginalny

Ekonomiczne korelaty aktywności fizycznej osób dorosłych

Daniel Jan Puciato, Michał Rozpara, Władysław Mynarski, Piotr Oleśniewicz, Julita Markiewicz-Patkowska
Data publikacji online: 2019-03-15
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.83301
Różne
Artykuł przeglądowy

Rola mikrobioty w rozwoju chorób alergicznych

Oksana Boyarchuk, Andrii Chornomydz, Iryna Chornomydz, Halyna Krytska, Ihor Horishniy
Data publikacji online: 2019-03-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.83300
Artykuł oryginalny

Wypalenie zawodowe wśród anestezjologów zachodniej Ukrainy i potencjalne czynniki przyczyniające się do powstawania tego zjawiska

Oleksandr Oliynyk, Anna Ślifirczyk, Iryna Prokop, Janina Oliynyk, Olena Venger
Data publikacji online: 2019-02-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81338
Artykuł oryginalny

Migracja z regionów północnych Syberii: adaptacja psychofizjologiczna dzieci

Olga Zaitseva, Liudmila Klimatckaia, Andrei Shpakou
Data publikacji online: 2019-02-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.80660
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe