eISSN: 2449-9382
ISSN: 1730-2935
Menedżer Zdrowia
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Prenumerata Kontakt
4/2003
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Misja i cele organizacji

Włodzimierz Stelmach

Misja i cele organizacjiPlanowanie w sektorze usług zdrowotnych musi się rozpoczynać od sformułowania misji organizacji. A. Payne określa misję jako deklarację celów działalności, zawierającą wizję bieżących i przyszłych działań organizacji związanych z usługą, a dodatkowo system przyjętych wartości, zasad i cechy odróżniające ją od konkurencji. Określona misja towarzyszy organizacji przez cały czas jej działalności i odnosi się do potrzeb istniejących w otoczeniu jednostki. Misja powinna być formułowana w sposób elastyczny i możliwie szeroki, ale jednocześnie powinna wyraźnie wskazywać charakter dążeń kierownictwa i pracowników. Zadaniem misji jest wskazanie strategicznych warunków funkcjonowania organizacji.
Misja może być skierowana do klienta zewnętrznego i wewnętrznego. Misja – dla pracowników – stanowi deklarację uznawanych wartości i zasad obowiązujących w organizacji, a dodatkowo trafiając w potrzeby pracowników może pełnić funkcję integrującą zespół. Przy definiowaniu misji należy dokładnie rozważyć, do której grupy ma być skierowana – wybór adresatów misji powinien wynikać z profilu usług jednostki. Misja nie może być jednocześnie skierowana do wszystkich grup klientów. Z uwagi na fakt, że misja wyznacza kierunek strategicznego rozwoju organizacji, przed jej sformułowaniem należy odpowiedzieć na pytania: kim jesteśmy?, czym się zajmujemy? Sformułowanie misji jest zatem ściśle związane z określeniem podstawowych celów organizacji, cele te wynikają z orientacji placówki, określając wyniki, które musi ona osiągnąć podczas realizacji misji. Określając cele organizacji odpowiadamy na pytanie: co chcemy osiągnąć w przyszłości? Misja powinna mieć unikatowy charakter, tzn. wskazywać elementy, które wyróżniają nas spośród innych dostawców usług zdrowotnych oraz koncentrować się na rynku, a nie na produkcie; powinna wskazywać korzyści, które może odnieść klient, korzystający z usług jednostki.
Misji nie można jednak utożsamiać z zakresem działalności organizacji, należy pamiętać, ze misja ma charakter stały, natomiast poszczególne cele organizacji mogą być zmienne. Dodatkowo misja jest realizowana w sposób ciągły i systematyczny, natomiast cele organizacji zwykle mają określony termin realizacji. Przed przystąpieniem do zbudowania misji możemy...


Pełna treść artykułu...
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe