eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
MNiSW
40
INDEX COPERNICUS
120.90

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
CiteScore 2019
0.5


Predicted CiteScore 2020
0.6
 
Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM poprzez wydawanie w pełni anglojęzycznych wersji artykułów – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM poprzez stworzenie nowoczesnego elektronicznego systemu obsługi manuskryptów – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM – zadanie finansowane w ramach umowy 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM poprzez stworzenie bazy danych i pozyskanie zagranicznych recenzentów – zadanie finansowane w ramach umowy 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.Czasopismo zintegrowane z

4/2020
vol. 26
 
 

 
Artykuł oryginalny

Metformina a proliferacja nowotworowych linii komórkowych

Karolina Tądel, Benita Wiatrak, Dorota Bodetko, Ewa Barg
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (4): 159–166
Data publikacji online: 2020-11-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2020.98713
Artykuł oryginalny

Zwiększona częstość występowania ciężkiej cukrzycowej kwasicy ketonowej u dzieci z cukrzycą typu 1 w czasie pandemii COVID-19: kohortowe badanie obserwacyjne

Katarzyna Dżygało, Jędrzej Nowaczyk, Alicja Szwilling, Agnieszka Kowalska
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (4): 167–175
Data publikacji online: 2020-11-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2020.101003
Artykuł oryginalny

Ocena wyrównania metabolicznego u dzieci chorujących na cukrzycę typu 1

Natalia Brzezińska, Joanna Ambroży, Anita Horodnicka-Józwa, Agnieszka Biczysko-Mokosa, Katarzyna Marcinkiewicz, Justyna Szmit-Domagalska, Elżbieta Petriczko, Mieczysław Walczak
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (4): 176–182
Data publikacji online: 2020-11-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2020.100804
Artykuł oryginalny

Związek pomiędzy aktywnością fizyczną a wydolnością sercowo-naczyniową, siłą mięśni i składem ciała

Samira Davarzani, Nadia Babaei, Mojdeh Ebaditabar, Kurosh Djafarian, Sakineh Shab-Bidar
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (4): 183–191
Data publikacji online: 2020-11-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2020.98718
Artykuł oryginalny

Wpływ chronotypu i czasu snu na jakość życia i psychopatologię w otyłości u dzieci

Ibrahim S. Esin, Onur B. Dursun, Esen Y. Demirdogen, Esra O. Asıkhasanoglu, Semiha C. Aslan, Kezban Ozturk, Atilla Cayir
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (4): 192–197
Data publikacji online: 2020-11-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2020.101004
Artykuł oryginalny

Ocena świadomości rodziców na temat ryzyka zdrowotnego związanego z otyłością u dzieci w Polsce: badanie ankietowe

Aleksandra Okapiec, Anna Wołoszyn-Durkiewicz, Maciej Ledwosiński, Marta Dudzic, Małgorzata Myśliwiec
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (4): 198–204
Data publikacji online: 2020-11-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2020.101005
Artykuł oryginalny

Opieka nad dziećmi z cukrzycą typu 1 w przedszkolach i szkołach

Monika A. Zamarlik, Karolina Piątek
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (4): 205–210
Data publikacji online: 2020-11-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2020.98998
Opis przypadku

Zespół MEN2B pediatryczny – opis przypadku

Iga Zendran, Wojciech Szlasa, Gabriela Bis, Katarzyna Sondaj, Ewa Barg
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (4): 211–215
Data publikacji online: 2020-08-21
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2020.97462
Opis przypadku

Zespół Cushinga wywołany długotrwałym stosowaniem kortykosteroidów w leczeniu atopowego zapalenia skóry

Yasin Akkuş, Veysel N. Baş, Zülal Yılmaz
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (4): 216–219
Data publikacji online: 2020-11-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2020.100803
Opis przypadku

Obustronne złuszczenie głowy kości udowej jako pierwsza manifestacja pierwotnej nadczynności przytarczyc u 15-letniego chłopca

Dorota Roztoczyńska, Małgorzata Wójcik, Aleksander Konturek, Anna Nogieć, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Jerzy B. Starzyk
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (4): 220–224
Data publikacji online: 2020-11-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2020.100805
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe