eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
4/2011
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Mikroorganizmy jelitowe człowieka i ich aktywność metaboliczna

Marta Mroczyńska, Zdzisława Libudzisz, Mirosława Gałęcka, Patrycja Szachta

Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (4): 218–224
Sprawnie funkcjonujący ekosystem jelitowy odgrywa istotną rolę w zachowaniu zdrowia. Prawidłowy skład jakościowy i ilościowy bakterii jelitowych stymuluje układ immunologiczny człowieka, zapewnia ochronę przed drobnoustrojami patogennymi oraz sprzyja zachowaniu bariery jelitowej. Czynniki zaburzające homeostazę tego układu, takie jak: leki, stres, niewłaściwa dieta, mogą powodować nadmierny rozwój bakterii potencjalnie chorobotwórczych czy biorących udział w kancerogenezie. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy o roli bakterii jelitowych oraz ich aktywności metabolicznej.

A properly functioning gut ecosystem plays an important role in keeping healthy. Normal quantitative and qualitative bacterial composition stimulates the human immune system, protects against pathogenic microorganisms and contributes to maintaining the gastrointestinal barrier. Possible factors of perturbation in homeostasis such as drugs, stress or inappropriate diet may cause excessive development of potentially pathogenic bacteria, involved in carcinogenesis. Current knowledge in the field of gut microbiota impact and its metabolic activity are described in the present work.
słowa kluczowe:

mikroorganizmy jelitowe, aktywność metaboliczna

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe