ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2005
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Narzędzia oceny ryzyka rozwoju odleżyn

Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Katarzyna Cierzniakowska, Alina Stodolska, Robert Ślusarz

Przew Lek 2005, 1, 92-97
Odleżyny należą do ran przewlekłych. W największym stopniu problem ten dotyczy chorych długotrwale unieruchomionych oraz tych, u których równocześnie występują liczne czynniki ryzyka. Przewlekły charakter owrzodzeń odleżynowych i trudności napotykane w ich terapii przyczyniają się do ciągłego doskonalenia różnorodnych metod prewencji w oparciu o europejskie i światowe standardy profilaktyki i leczenia ran przewlekłych. Ważnym elementem tych standardów jest proces identyfikacji chorych najbardziej zagrożonych rozwojem odleżyn, a następnie dostosowanie opieki do stopnia zagrożenia. Wykorzystywane w tym celu narzędzia oceny ryzyka mają charakter punktowych skal, za pomocą których analizuje się i ocenia najważniejsze czynniki wpływające na ich rozwój.

Pressure ulcers are a type of chronic wounds. This problem concerns patients with chronic illnesses and people with a number of risk factors. Chronicity of pressure ulcers and difficulties of therapy contribute to constant development of many prevention methods based on European and international prevention and treatment standards. Important part of these standards is process of patients identification in aspect of pressure ulcers development. Main role play assessment tools based on point scales evaluating the most important risk factors of pressure ulcers development.
słowa kluczowe:

skale, Norton, Waterlow, Braden, Douglas, CBO

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe