en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
MEiN
70
INDEX COPERNICUS
129.48

GOOGLE H5
23

POKAŻ ARTYKUŁY
CiteScore 2021
2.8
 
Organ Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


4/2010
vol. 48
 
 

 
Artykuł redakcyjny

Czynniki prognostyczne progresji radiologicznej w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Piotr Wiland
Reumatologia 2010; 48, 4: 213-218
Data publikacji online: 2010-09-21
Komunikat

Ćwiczenia z narastającym oporem w usprawnianiu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych operacyjnie

Agnieszka Prusinowska, Piotr Turski, Katarzyna Woszuk
Reumatologia 2010; 48, 4: 219-224
Data publikacji online: 2010-09-21
Artykuł oryginalny

Ocena skuteczności dwóch różnych procedur terapeutycznych w leczeniu zachowawczym zespołu cieśni nadgarstka

Agnieszka Dakowicz, Anna Kuryliszyn-Moskal, Robert Latosiewicz, Jacek Kita, Robert Pogorzelski
Reumatologia 2010; 48, 4: 225-229
Data publikacji online: 2010-09-21
Artykuł oryginalny

Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej w diagnostyce amyloidozy – doniesienie wstępne

Sławomir Jeka, Monika Prochorec-Sobieszek
Reumatologia 2010; 48, 4: 230-236
Data publikacji online: 2010-09-21
Artykuł oryginalny

Ekspresja kinazy Jak3 i aktywacja białka Stat3 u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i spondyloartropatie zapalne

Joanna Krywejko, Dagmara Pokorna-Kałwak, Anna Czarny, Ewa Zaczyńska, Magdalena Szmyrka-Kaczmarek, Piotr Wiland, Andrzej Steciwko
Reumatologia 2010; 48, 4: 237-246
Data publikacji online: 2010-09-21
Artykuł przeglądowy

Szpik kostny – funkcje fizjologiczne i udział w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów

Weronika Kurowska, Ewa Kuca-Warnawin, Włodzimierz Maśliński
Reumatologia 2010; 48, 4: 247-256
Data publikacji online: 2010-09-21
Artykuł przeglądowy

Podstawy zjawiska fluorescencji i jego wykorzystanie w medycynie

Sławomir Jeka, Jacek Fisz, Paweł Żuchowski, Marcin Rymko
Reumatologia 2010; 48, 4: 257-261
Data publikacji online: 2010-09-21
Artykuł przeglądowy

Przeciwciała dla cytrulinowanych białek – nowe kierunki badań

Elwira Biernacka, Jakub Ząbek
Reumatologia 2010; 48, 4: 262-270
Data publikacji online: 2010-09-21
Opis przypadku

Zapalenie skórno-mięśniowe współistniejące z dwoma różnymi nowotworami u jednej chorej – obserwacje 4-letnie

Danuta Bobrowska-Snarska, Lidia Ostanek
Reumatologia 2010; 48, 4: 271-275
Data publikacji online: 2010-09-21
Opis przypadku

Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w młodzieńczej chorobie Behçeta – opis dwóch przypadków

Dorota Turowska-Heydel, Zbigniew Żuber, Małgorzata Sobczyk, Bożena Pilch
Reumatologia 2010; 48, 4: 276-281
Data publikacji online: 2010-09-21
Komunikat

Wspomnienie o doc. dr hab. med. Wandzie Szymańskiej-Jagiełło oraz o doc. dr hab. med. Grażynie Gutowskiej-Grzegorczyk

Katarzyna Rostropowicz-Denisiewicz
Reumatologia 2010; 48, 4: 282–284
Data publikacji online: 2010-09-21
Komunikat

Spotkanie Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej Asker koło Oslo, 6 marca 2010 r

Eugeniusz J. Kucharz
Reumatologia 2010; 48, 4: 285
Data publikacji online: 2010-09-21
Komunikat

Jedenasta Polsko-Słowacka Konferencja Internistyczna Wrocław, 14–15 maja 2010 r. Tematyka reumatologiczna

Eugeniusz J. Kucharz
Reumatologia 2010; 48, 4: 286–287
Data publikacji online: 2010-09-21

Reklamy

Data publikacji online: 2010-10-14


facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.