eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
3/2007
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Wczesne rozpoznawanie zespołu suchości w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Małgorzata Rotbart-Fiedor, Małgorzata Wisłowska

Reumatologia 2007; 45, 3: 126–131
Zespół Sjögrena, zwany zespołem suchości, jest przewlekłą chorobą zapalną o podłożu autoimmunologicznym. W zespole tym dochodzi do pojawienia się nacieków zapalnych z komórek limfoidalnych w gruczołach zewnątrzwydzielniczych (głównie ślinowych i łzowych), co w wyniku upośledzenia wydzielania łez i śliny powoduje suchość rogówki i błon śluzowych oraz suchość w jamie ustnej. Celem pracy była ocena możliwości wprowadzenia wczesnej diagnostyki zespołu suchości u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów na podstawie badań histopatologicznych bioptatów gruczołów ślinowych wargi dolnej. Subiektywne objawy zespołu suchości zostały potwierdzone w badaniu histopatologicznym u 77% chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.

Sjögren syndrome, called sicca syndrome, is a chronic inflammatory autoimmune disorder characterised by lymphocyte infiltration of exocrine glands, notably the lachrymal and salivary glands. This inflammation causes dryness of the eyes (xeropthalmia) and of the mouth (xerostomia). The aim of the study was to evaluate possibilities of early sicca syndrome diagnosis in rheumatoid arthritis (RA) patients based on histopathological bioptates of labial salivary glands. Subjective dryness symptoms of Sjögren syndrome were confirmed in histopathological examinations in 77% of RA patients.
słowa kluczowe:

reumatoidalne zapalenie stawów, zespół suchości, gruczoły ślinowe mniejsze, warga dolna

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe