eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MEiN
140
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.11

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
3/2014
vol. 30
 
 

 
Artykuł oryginalny

Czy skrócono czas od wystąpienia bólu do udrożnienia tętnicy u pacjentów z zawałem serca? Efekty funkcjonowania Świętokrzyskiej Sieci Optymalnego Leczenia Zawału Serca

Marcin Sadowski, Agnieszka Janion-Sadowska, Jacek Kurzawski, Janusz Sielski, Łukasz Zandecki, Marianna Janion, Lech Poloński
Studia Medyczne 2014; 30 (3): 135–140
Data publikacji online: 2014-09-19
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.45417
Artykuł oryginalny

Ocena klinicznych czynników ryzyka wystąpienia padaczki lekoopornej u dzieci i młodzieży

Marta Kasprzyk, Waldemar Brola, Janusz Wendorff
Studia Medyczne 2014; 30 (3): 141–147
Data publikacji online: 2014-09-19
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.45418
Artykuł oryginalny

Ocena wybranych przyczyn i analiza przebiegu porodu z udziałem partnera

Beata Bąk, Marek Sikorski, Aleksandra Woźniak
Studia Medyczne 2014; 30 (3): 148–155
Data publikacji online: 2014-09-19
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.45419
Artykuł oryginalny

Wady postawy a prędkość środka nacisku stóp u dzieci w wieku szkolnym

Jacek Wilczyński, Magdalena Lipińska-Stańczak, Katarzyna Szaraniec
Studia Medyczne 2014; 30 (3): 156–161
Data publikacji online: 2014-09-19
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.45420
Artykuł oryginalny

Postawy studentek kierunków medycznych i niemedycznych wobec profilaktyki raka szyjki macicy – badanie porównawcze

Dominik Olejniczak, Magdalena Bień
Studia Medyczne 2014; 30 (3): 162–172
Data publikacji online: 2014-09-19
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.45421
Artykuł oryginalny

Wiedza mieszkańców województwa świętokrzyskiego na temat transplantologii

Izabela Marcickiewicz, Stanisław Głuszek
Studia Medyczne 2014; 30 (3): 173–179
Data publikacji online: 2014-09-19
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.45423
Artykuł oryginalny

Ocena obrazowa grubości mięśnia prostego brzucha wśród dorosłych: określenie potencjalnych zależności antropometrycznych

Ogugua Augustine Egwu, Ukoha Ukoha Ukoha, Lasbrey A. Asomugha, Sylvester Okorie
Studia Medyczne 2014; 30 (3): 180–187
Data publikacji online: 2014-09-19
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.45424
Artykuł oryginalny

Porównanie oddziaływania aplikacji kinesiology taping z zastosowaniem wyrobów uciskowych kończyn górnych w II fazie leczenia obrzęku limfatycznego u pacjentek po mastektomii

Anna M. Opuchlik, Małgorzata Biskup, Marcin Solakiewicz, Ewelina Kamińska-Gwóźdź, Tomasz Ridan, Anna Włoch, Anna Maria Lipińska
Studia Medyczne 2014; 30 (3): 188–195
Data publikacji online: 2014-09-19
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.45425
Artykuł oryginalny

Poziom wiedzy o czynnikach ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy a zachowania prozdrowotne kobiet z terenu województwa świętokrzyskiego

Anna M. Lipińska, Agnieszka Karnia, Anna Włoch, Magdalena M. Lipińska-Stańczak, Anna M. Opuchlik
Studia Medyczne 2014; 30 (3): 196–202
Data publikacji online: 2014-09-19
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.45426
Artykuł przeglądowy

Cerageniny – nowe perspektywy w zwalczaniu infekcji wywołanych przez wielooporne szczepy bakteryjne

Urszula Surel, Katarzyna Niemirowicz, Michal Marzec, Paul B. Savage, Robert Bucki
Studia Medyczne 2014; 30 (3): 207–213
Data publikacji online: 2014-09-19
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.45428
Artykuł przeglądowy

Znaczenie rehabilitacji w leczeniu raka piersi

Elżbieta Kamusińska, Marta Ciosek, Irena D. Karwat
0Studia Medyczne 2014; 30 (3): 214–22
Data publikacji online: 2014-09-19
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.45429
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.