en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2013
vol. 51
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

Fourth Inflammation Forum, Vienna, February 21–23, 2013

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2013; 51, 3: 235-236
Online publish date: 2013/06/26
Article file
- Czwarte Forum.pdf  [0.25 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Czwarte Forum nt. Zapaleń, znane pod skróconą nazwą INFORM, zgromadziło w Wiedniu ponad 200 uczestników z kilkunastu krajów. Obrady toczyły się w hotelu Intercontinental. W pierwszym dniu obrad, 22 lutego 2013 r., zebranych przywitał Robert Moots z Liverpoolu. Pierwszą sesję prowadził Howard Amital (Izrael), wygłoszone zostały dwa wykłady o nowych terapiach wprowadzanych do leczenia chorób zapalnych narządu ruchu (Robert Moots, Wielka Brytania) i uzasadnieniu poszukiwań nowych cząsteczek leczniczych (Radu Vasilescu, Stany Zjednoczone). Moderatorem kolejnego wykładu był Ender Terzioglu (Turcja), a wykładowcą po raz drugi był Robert Moots. Przedstawił on mechanizm działania tofacytynibu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów lub łuszczycę. O skuteczności i bezpieczeństwie tego leku w bloku dyskusyjnym prowadzonym przez Ori Elkayam z Izraela mówili: Ladislav Šenolt (Republika Czeska), Rohini Handa (Indie), Ahmed Gül (Turcja) i Salih Pay (Turcja).

Po przerwie obiadowej odbyły się dwie sesje dyskusyjne. Pierwszą z nich prowadziła Andra Balanescu (Rumunia), a wykłady wygłosili: Otylia Kowal-Bielecka (Polska) – „Leczenie biologiczne a operacje chirurgiczne” i Magda Pârvu (Rumunia) – „Ciąża a leczenie biologiczne”. Drugą sesję prowadził Ayhan Dinç (Turcja). Wykładowcami byli: Ioan Ancuta (Rumunia) i Sibel Zehra Aydin (Turcja). Mówili oni o zapaleniu wątroby typu B i gruźlicy u chorych leczonych biologicznie. Ostatnimi wykładowcami pierwszego dnia konferencji byli: Nurullah Akkoc (Turcja) – „Leczenie biologiczne chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa” (prowadzący Ihsan Ertenli – Turcja), Tatiana Korotajewa (Rosja) (prowadzący Pál Géher – Węgry) – wykład o łuszczycowym zapaleniu stawów i Ruxandra Ionescu (Rumunia) o wczesnej „nieradiologicznej” spondyloartropatii.

Uczestnicy konferencji spotkali się wieczorem na kolacji w Rathauskeller – restauracji pod nowym ratuszem miejskim.

W drugim dniu spotkania Aleksander Balsa (Hiszpania) omówił teoretyczne podstawy immunogenności leków biologicznych, a potem razem z Gabriellą Szücs (Węgry), Paulem Emerym (Wielka Brytania) i Robertem Mootsem (Wielka Brytania) wziął udział w dyskusji moderowanej przez Dmitrija Karatejewa (Rosja) o praktycznej roli immunogenności leków biologicznych.

Odmienny, lecz bardzo ciekawy, był blok dyskusyjny prowadzony przez Catalina Codreanu (Rumunia). Omawiano podczas niego postępy ciekawej akcji prowadzonej w Rumunii i Turcji polegającej na włączeniu malarzy i innych artystów w spotkania z pacjentami, czego owocem są m.in. obrazy powstałe z inspiracji związanej ze spotkaniami z chorymi. Mówił o tym ciekawie Radu Pulbere (Rumunia), znany malarz, a także Simona Rednic i Codruta Zabalan z Rumunii i Vedat Hamuryudan z Turcji. Akcja jest znana jako ARTiculare, Inspirations for Living. Spotkanie medycyny i sztuki ma znaczenie w różnych wymiarach. Dla artystów jest niezwykłą inspiracją ukazującą społeczny wymiar twórczości, dla chorych jest dużym przeżyciem i dowartościowaniem, a dla lekarzy jest znaczącym krokiem do ukazania problemów ludzi chorych. Ma też swój wymiar medialny.

Sesję plenarną kończącą konferencję prowadził Eugeniusz J. Kucharz (Polska). Wygłoszone zostały dwa wykłady: „Droga do biosymilarów” (Josef Smolen – Austria) i „Czynniki wskazujące na reakcję chorego na leczenie” (Paul Emery – Wielka Brytania).

Tematyka konferencji była zróżnicowana. Podsumowując, można wskazać na trzy grupy omawianych zagadnień. Są nimi nowe leki, w tym inhibitor kinaz JAK3 – tofacytynib, już zarejestrowany niskocząsteczkowy lek przeciwzapalny o unikalnym mechanizmie działania, zagadnienia praktyczne (np. leki biologiczne a ciąża) i problemy, jakie staną w najbliższych latach przed reumatologią (leki biopodobne, czynniki predykcyjne efektywnego leczenia). Wydaje się więc, że z największym zainteresowaniem spotkały się wykłady dotyczące nowości oraz zagadnień nietypowych. Niektóre wykłady (np. o spondyloartropatiach z omówieniem przypadku) były powtórzeniem wiadomości podręcznikowych. Podsumowując – Czwarta Konferencja INFORM była udaną imprezą o znacznym aspekcie szkoleniowym i praktyczno-klinicznym.

W konferencji wzięło udział około 40 Polaków. W skład Komitetu Naukowego wszedł z Polski Eugeniusz J. Kucharz, a w zespole wykładowców była Otylia Kowal-Bielecka.

Przyglądając się czterem dotychczasowym konferencjom INFORM, należy stwierdzić, że są to imprezy potrzebne, udane i inne niż pozostałe spotkania reumatologiczne. Można więc mieć nadzieję, że będą one kontynuowane.Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2013 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.