en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
2/2013
vol. 51
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Gruźlica płuc u chorej z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń (dawniej Wegenera) leczonej immunosupresyjnie

Beata Tomasiewicz
,
Grzegorz Rozumek
,
Jerzy Świerkot

Reumatologia 2013; 51, 2: 156-160
Data publikacji online: 2013/04/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (dawniej Wegenera) jest układową chorobą spowodowaną zapaleniem naczyń z ich następczą martwicą i tworzeniem ziarniniaków. W odróżnieniu od gruźlicy, etiologia choroby nie jest znana. Gruźlica to choroba zakaźna, wywoływana przez prątek Mycobacterium tuberculosis. Mimo tak różnej etiologii, objawy kliniczne u chorych z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń lub gruźlicą często są podobne i mogą stwarzać trudności diagnostyczne. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że zakażenie prątkiem gruźlicy może indukować powstawanie przeciwciał, np. przeciwko cytoplazmie neutrofilów (anti-neutrophil cytoplasmic antibodies – ANCA), uznawanych za wskaźniki w innych chorobach, w tym również w układowych zapaleniach naczyń.

W artykule autorzy przedstawiają przypadek chorej z ziarninia­kowatością z zapaleniem naczyń, u której doszło do aktywacji latentnego zakażenia prątkiem gruźlicy w czasie leczenia immunosupresyjnego.

Granulomatosis with polyangiitis (Wegener's granulomatosis) is a systemic disease caused the ensuing necrosis and granuloma formation. Contrary to tuberculosis, the aetiology of the disease is not known. Tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. Despite different aetiology, clinical symptoms in pa­tients suffering from granulomatosis with polyangiitis or from tuberculosis are often similar and this may cause diagnostic problems. The problem becomes more difficult due to the fact that tuberculosis infection can induce formation of antibodies, e.g. anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCAs), which are used as markers in the diagnosis of other diseases including vasculitis.

In the paper the authors describe the case of a patient suffering from granulomatosis with polyangiitis, whose latent tuberculosis infection progressed to tuberculosis disease while undergoing immunosuppressive treatment.
słowa kluczowe:

ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, gruźlica, leczenie immunosupresyjne


facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.