eISSN: 1896-9151
ISSN: 1734-1922
Archives of Medical Science
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
6/2018
vol. 14
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Public health

Health needs as a priority of local authorities in Poland based on the example of implementation of health policy cancer programmes

Anna Augustynowicz, Aleksandra I. Czerw, Andrzej Deptała

Arch Med Sci 2018; 14, 6: 1439–1449
Online publish date: 2016/09/12
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Introduction
In developed countries, malignant tumours are the second most common cause of death after cardiovascular diseases. The estimates made by epidemiologists indicate that the incidence and death rate for malignant tumours all over the world, Poland included, will probably grow in the decades to come, specifically among patients who are over 65. The aim of the study was to evaluate how local government units address the health needs of citizens on the basis of an analysis of health policy programmes concerning malignant tumours completed in Poland in 2009–2014.

Material and methods
The study was based on desk research. The data included in the annual reports submitted to the Minister of Health concerning completed health policy programmes were used.

Results
The most programmes were completed in the Wielkopolskie and the Mazowieckie voivodeships, whereas the fewest were completed in the Kujawsko-Pomorskie and the Podlaskie voivodeships (2(15) = 2121.81, p < 0.001). The most programmes were completed by municipalities, followed by counties and, finally, self-governed voivodeships (Q(2) = 1967.90, p < 0.061). The majority of programmes concerned breast cancer and cervical cancer. There was no increase in the activity of local government units in terms of the number of implemented programmes, and a decreasing size of the population covered by the programmes.

Conclusions
There is a very high degree of differentiation in the involvement of particular voivodeships in fighting cancer regarding the number of implemented health programmes. There are various degrees of involvement of particular types of local government units in the implementation of programmes in the field of cancer. The repeatability of actions undertaken at the local and national level may indicate limited effectiveness of the policy to fight cancer. It is necessary to implement more programmes in the field of oncological diseases and to increase the population covered by these programmes.

keywords:

health policy programme, local government unit, malignant tumour

references:
Krajowy Rejestr Nowotworów, http://onkologia.org.pl/, access 12 March 2016.
Uchwała Rady Ministrów Nr 208 z 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016–2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”, M.P. z 2015, poz. 1165.
World Cancer Report 2008, http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/wcr/2008/wcr_2008.pdf, access 12 March 2016.
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2014-r-,1,5.html, access 12 March 2016.
Didkowska J, Wojciechowska U, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2009 roku. Warszawa 2011, http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Nowotwory_2009.pdf, access 12 March 2016.
Didkowska J, Wojciechowska U. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2013 roku. Warsaw 2015, http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/BIUL2013.pdf, access 12 march 2016.
Didkowska J, Wojciechowska U, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 roku. Warsaw 2012, http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Nowotwory_2010.pdf, access 12 March 2016.
Didkowska J, Wojciechowska U, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2011 roku, Warszawa 2013, http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/COI_Nowotwory2013_web.pdf, access 12 March 2016.
Didkowska J, Wojciechowska U, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2012 roku, Warsaw 2014, http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Biul2012net.pdf, access 12 March 2016.
Bielska-Lasota M, Car J, Rzepczak-Zacharek E. Obciążenie nowotworami złośliwymi w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. In: Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Wojtyniak B, Goryński P, Moskalewicz B (eds). Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012; 153-69.
Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. http://walkazrakiem.pl/sites/default/files/library/files/strategia_walki_z_rakiem_w_polsce_2015_2024.pdf, access 12 March 2016.
Biała Księga. Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi w Polsce na tle wybranych krajów europejskich. Analiza zasobów systemu opieki onkologicznej i czynników warunkujących sukces. Ośrodek Analiz Uniwersyteckich, Warsaw, Krakow 2011.
Ustawa z 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz.U. Nr 143, poz. 1200 z późn. zm.).
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.).
Badura B, What is and What Determines Health. In: Scientific Foundations for Public Health Policy in Europe. Laaser U, de Leeuw E, Stock C (eds.). Juventa Verlag, Munchen 1995.
WHO Europe, The European health report 2005: Public health action for healthier children and populations.
WHO, Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health, Geneva, 2004 (http:// www.who.int/gb/ebwha/ pdf_files/WHA57/ A57_R17-en.pdf, access 9 March 2016.
Augustynowicz A, Budziszewska-Makulska A. Nowe zasady przekazywania środków publicznych na realizację programów zdrowotnych w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej. Prawo i Medycyna 2012; 3-4: 114-36.
Pietraszewska-Macheta A, Kowalska-Mańkowska I, Sidorko A, Urban K. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz. Wolters Kluwer, Warsaw 2015.
Zachorowalność i umieralność na nowotwory a sytuacja demograficzna Polski. Rządowa Rada Ludnościowa, Warsaw 2014.
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r., Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; 2012, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/zo_zdrowie_i_ochrona_zdrowia_w_2011.pdf, access 22 March 2016.
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; 2013, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2012-r-,1,3.html, access 12 March 2016.
Mellstedt H. Cancer initiatives in developing countries. Ann Oncol 2006; 17 (Suppl. 8): 24-31.
Puliti D, Miccines G, Manneschi G, et al. Does an organised screening programme reduce the inequalities in breast cancer survival? Ann Oncol 2012; 23: 319-23.
Pollan M, Michelena MJ, Ardanaz E, et al.; the Breast Cancer Working Group, Breast cancer incidence in Spain before, during and after the implementation of screening programmes. Ann Oncol 2010; 21 (Suppl. 3): 97-102.
Norum J. Breast cancer screening by mammography in Norway. Is it cost-effective? Ann Oncol 1999; 10: 197-203.
Sharma D, Newman GT, Aronow SW. Lung cancer screening: history, current perspectives, and future directions. Arch Med Sci 2015; 11: 1033-43.
Klimczak A, Kempińska-Mirosławska B, Mik M, Dziki Ł, Dziki A. Colorectal cancer mortality in Poland – analysis of regional variation. Arch Med Sci 2014; 10: 63-7.
Harling H, Bülow S, Møller LN, Jørgensen T. Hospital volume and outcome of rectal cancer surgery in Denmark 1994–1999. Colorectal Dis 2005; 7: 90-5.
Walsh J, Young JM, Harrison JD, et al. What is important in cancer care coordination? A qualitative investigation. Eur J Cancer Care 2011; 20: 220-7.
Tryggvadóttir L, Gislum M, Bray F, et al. Trends in the survival of patients diagnosed with breast cancer in the Nordic countries 1964–2003 followed up to the end of 2006. Acta Oncol 2010; 49: 624-31.
Klint Å, Tryggvadóttir L, Bray F, et al. Trends in the survival of patients diagnosed with cancer in female genital organs in the Nordic countries 1964-2003 followed up to the end of 2006. Acta Oncol 2010; 49: 632-43.
Hakama M, Hoff G, Kronborg O, Påhlman L. Screening for colorectal cancer. Acta Oncol 2005; 44: 425-39.
Wibe A, Carlsen E, Dahl O, et al.; The Norwegian Rectal Cancer Group. Nationwide quality assurance of rectal cancer treatment. Colorectal Dis 2006; 8: 224-9.
FEATURED PRODUCTS
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe