en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
2/2014
vol. 52
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Hilary Koprowski (1916–2013)

Eugeniusz Józef Kucharz

Reumatologia 2014; 52, 2: 153–154
Online publish date: 2014/06/04
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Przed kilkoma miesiącami dotarła do nas wiadomość o śmierci profesora Hilarego Koprowskiego, jednego z najbardziej znanych w świecie polskich lekarzy, zapisanego w historii medycyny jako twórca szczepionki przeciwko nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis), czyli chorobie Heinego i Mediny.
Hilary Koprowski urodził się 5 grudnia 1916 r. w Warszawie. W rodzinnym mieście dorastał i zdobywał pierwsze etapy wykształcenia. Już jako pięcioletni chłopiec grał na fortepianie, a od 12. roku życia uczył się w Warszawskim Konserwatorium Muzycznym. Ukończył XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Warszawie, a po maturze studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom lekarza. Jako student ożenił się z koleżanką ze studiów lekarskich – Ireną Grasberg. Ślub wzięli w czerwcu 1938 r. W 1939 r. Hilary Koprowski wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia muzyczne w Akademii Św. Cecylii w Rzymie. Tam zastał go wybuch wojny. Żona wobec groźby wybuchu wojny też opuściła kraj i wyjechała do Anglii, a następnie do Francji. W Paryżu w 1940 r. przyszedł na świat ich starszy syn, Claude Koprowski. Po niemieckiej inwazji na Francję Koprowscy udali się do Brazylii. W Rio de Janeiro Irena Koprowska pracowała jako patolog w szpitalu, a Hilary Koprowski początkowo udzielał lekcji gry na fortepianie, czasami dawał koncerty, a później powrócił do pracy naukowej. Badania naukowe rozpoczął już w Warszawie jako asystent w Katedrze Patologii Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Badania kontynuował przez całe dalsze życie, pracując od 1939 r. poza Polską, początkowo w Brazylii, a następnie w Stanach Zjednoczonych. Uzyskał doktorat nauk przyrodniczych (Doctor of Science) w Widener College, Chester, Pennsylvania (Stany Zjednoczone) oraz doktorat nauk humanistycznych (Doctor of Humane Letters) w Holy Family College, Philadelphia, Pennsylvania (Stany Zjednoczone).
Hilary Koprowski prowadził badania w Rio de Janeiro (Yellow Fever Research Service, Rockefeller Foundation and Ministry of Education, Rio de Janeiro), gdzie zajmował się wirusem żółtej gorączki. Od 1944 r. pracował w Stanach Zjednoczonych. Początkowo był asystentem w Zespole Badań Wirusologicznych i Rikecjologicznych (Section of Viral and Rickettsial Research) w Laboratorium Lederle w Rearl River w stanie Nowy Jork (Lederle Laboratories, American Cyanamid Company, Pearl River, New York). Tam został zastępcą dyrektora tego ośrodka, aby następnie przenieść się do Filadelfii. Z...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.