eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
2/2014
vol. 52
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Jak porównać leki biologiczne stosowane w reumatologii?

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2014; 52, 2: 112–119
Data publikacji online: 2014/06/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Leczenie chorych na reumatoidalne zapalenie stawów stanowi ważny problem kliniczny, a wprowadzenie leków biologicznych istotnie zmieniło strategię terapeutyczną. Leki biologiczne zmniejszają nasilenie zapalenia i jego skutków, w tym uszkodzenia strukturalnego stawów. Ze względu na nieliczne badania bezpośrednio porównujące skuteczność leków biologicznych, leki te są porównywane metodami pośrednimi. Nie dostarczają one jednoznacznych wyników i mają liczne ograniczenia. W pracy zestawiono metaanalizy i pośrednie porównania leków biologicznych stosowanych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.

Management of patients with rheumatoid arthritis remains a major clinical problem but introduction of biologics significantly improved therapeutical strategy. Biologics reduce inflammation and its sequelae, including structural joint damage. Single direct comparative trials of biologics are only available, and indirect comparison methods are applied for evaluation of the biologics. Obtained results are not conclusive and are limited by several factors. Metaanalyses and indirect treatment comparison studies of biologic used for management of patients with rheumatoid arthritis are reviewed.
słowa kluczowe:

reumatoidalne zapalenie stawów, leki biologiczne, pośrednie porównanie leków

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe