en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
2/2013
vol. 51
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Komunikat

Jedenasty Europejski Kongres Medycyny Wewnętrznej, Madryt, 24–27 października 2012 r.

Eugeniusz J. Kucharz

Data publikacji online: 2013/04/29
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
W bardzo dużym i nowoczesnym Miejskim Pałacu Kongresów (Palacio Municipal de Congresos), znajdującym się w nowej dzielnicy Madrytu (Campo de las Naciones), odbył się 11. Europejski Kongres Medycyny Wewnętrznej (11th European Congress of Internal Medicine) połączony z XXXIII Narodowym Kongresem Hiszpańskiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej (Sociedad Espan~ola de Me­dicina Interna). W obradach 24–27 października 2012 r. wzięło udział ponad tysiąc lekarzy z wielu krajów. Z uwagi na połączenie kongresu europejskiego z narodowym przeważali lekarze z Hiszpanii, mimo że jedynym językiem obrad był język angielski.

Przewodniczącym Kongresu był – kończący kadencję jako prezydent European Federation of Internal Medicine – Hiszpan Ramón Pujol Farriols. Współdziałali z nim Javier Garcia AlegrI`a (przewodniczący Hiszpańskiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej) i Petro Conthe Gutiérrez (przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu).

Program Kongresu obejmował wiele zagadnień internistycznych, ale w niniejszym sprawozdaniu ograniczę się do tematyki reumatologicznej. Z uznaniem należy stwierdzić, że była ona dość obficie reprezentowana w programie.

W pierwszym dniu odbyły się warsztaty dotyczące chorób układowych tkanki łącznej (Karen Schreiber – Londyn, Guillermo Ruiz-Irastorza – Vizcaya, Hiszpania, Pilar Brito Zerón – Barcelona, Amaia Ugarte Nún~ez – Vizcaya, Hiszpania). Mówiono o wielu interesujących problemach, np. nieplanowanej ciąży podczas terapii antykoagulantami u osób z zespołem antyfosfolipidowym. W kolejnej sesji dyskutowano m.in. o roli testu uwalniania interferonu (IGRA) w wykrywaniu gruźlicy u chorych poddanych leczeniu immunosupresyjnemu (Miguel Santin Cerezales – Barcelona). O osteoporozie i FRAX mówił Adolfo Diez Pérez (Barce-lona), a problematykę zapalenia naczyń przedstawiali LoI¨c Guillevin (Paryż), Cándido Diaz-Lagares (Barcelona) i Manuel Ramos-Casals (Barcelona). Interesującymi zagadnieniami tej sesji było np. leczenie krioglobulinemii związanej z zakażeniem wirusem C zapalenia wątroby i problemy związane z pierwotnym zespołem Sjögrena. O leczeniu chorych na układowy toczeń rumieniowaty mówił w pierwszym dniu kongresu Juan Jiménez-Alonso (Granada), a powikłania tej choroby omówił Maria José Cuadrado Lozano (Londyn). Zastosowanie leczenia belimumabem przedstawił Munther A. Khamashta (Londyn).

Pierwszy dzień obrad rozpoczął się krótkim otwarciem, podczas którego wręczono dyplomy Honorary fellow Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej, a wykład inauguracyjny wygłosił prezydent American College of Physicians – David L. Bronson. Wykład ten stanowił tzw. konferencję oslerowską (William Osler Conference), a obrady prowadził Jaime Merino Sánchez.

W drugim dniu konferencji odbyła się sesja na temat chorób zapalnych, podczas której omówiono m.in. niedobory odpornościowe (Ángel Robles Marhuenda – Madryt), zespoły wynikłe z aktywacji odporności nieswoistej (Julián Fernández Martin – Pontevedra, Hiszpania) i chorobę Behçeta (Gerard Espinosa Garriga – Barcelona). O chorobach spichrzeniowych, a raczej hematologicznych, mówiła Maria Domenico Cappellini (Mediolan), a kilka wykładów poświęcono chorobom kości. W piątek wygłoszony został wykład o wpływie nadużywania alkoholu na odporność (Gyorgi Szabo – Stany Zjednoczone). Całość prezentacji uzupełniły prezentacje posterowe.

W przeddzień kongresu odbyło się Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej i posiedzenie Rady Administracyjnej. Polskę reprezentowali Anna Kotulska i Eugeniusz J. Kucharz. Prezydentem elektem Federacji został Frank Bosch z Holandii. Funkcję prezydenta objęła uprzednio wybrana Maria Domenica Cappellini z Mediolanu. Dyskutowano o kształceniu lekarzy, o przyszłości medycyny wewnętrznej i jej związkach ze specjalizacjami szczegółowymi. Uczestnicy posiedzenia Rady Administracyjnej spotkali się na kolacji wydanej przez Hiszpańskie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej w uroczej restauracji La Castafiore. Atrakcją wieczoru były występy śpiewaków operowych, którzy bawili zgromadzonych gości aż do późnych godzin nocnych.

Podsumowując Kongres, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Dominował udział młodych lekarzy, co mogło mieć związek z językiem obrad – angielskim, mniej znanym przez starsze pokolenie lekarzy hiszpańskich. Kongres był raczej „hiszpański” niż międzynarodowy, co było zamierzone przez połączenie imprezy europejskiej ze zjazdem narodowym. Od 2012 r. zrezygnowano z tradycyjnej nazwy kongresów (Kongres Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej) na rzecz prostej nazwy: Europejski Kongres Medycyny Wewnętrznej.

Ogólny charakter Kongresu był bardziej edukacyjny niż szkoleniowy, co wynika z niepisanego podziału, zgodnie z którym zjazdy internistyczne mają raczej przedstawiać postępy medycyny klinicznej, a omówienie wyników badań szczegółowych (czym są zainteresowane małe grupy lekarzy) jest ograniczane do zjazdów lekarzy wąskich specjalności.

Organizacja Kongresu była bardzo sprawna, ale zrezygnowano z imprez towarzyszących – otwarcie nie łączyło się z występami artystycznymi.

Kolejny Europejski Kongres Medycyny Wewnętrznej odbędzie się w 2013 r. „po sąsiedzku”, tj. w Pradze. Następne spotkania kongresowe są planowane w Genewie (2014 r.) i Moskwie (2015 r.).
Copyright: © 2013 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.