eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
 
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
120.62

GOOGLE H5
8

VIEW ARTICLES
CiteScore 2018
0.78
 
Official journal of the National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation and the Polish Rheumatological Society
4/2011
vol. 49
 
 

 
Editorial

Immunobiological aspects of rheumatoid arthritis

Stefan Mackiewicz
Reumatologia 2011; 49, 4: 223–230
Online publish date: 2011-08-30
Original paper

Influence of obesity on the early atherosclerosis in children with juvenile idiopathic arthritis

Barbara Głowińska-Olszewska, Elżbieta Dobreńko, Andrzej Hryniewicz, Joanna Tołwińska, Beata Żelazowska-Rutkowska, Magdalena Wojciuk, Włodzimierz Łuczyński, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Artur Bossowski
Reumatologia 2011; 49, 4: 231–238
Online publish date: 2011-08-30
Original paper

Dynamics of temperature changes in the rheumatoid hand after selected thermotherapy treatments

Radosław Rutkowski, Anna Straburzyńska-Lupa, Paweł Korman, Wojciech Romanowski, Małgorzata Gizińska, Elżbieta Hurnik, Roman Lorenz
Reumatologia 2011; 49, 4: 239–243
Online publish date: 2011-08-30
Review paper

Certolizumab pegol in the treatment of rheumatoid arthritis

Piotr Wiland, Jerzy Świerkot, Włodzimierz Maśliński
Reumatologia 2011; 49, 4: 253–263
Online publish date: 2011-08-30
Review paper

Application of biological agents for treatment of patients with systemic lupus erythematosus

Justyna Kramza, Eugeniusz J. Kucharz
Reumatologia 2011; 49, 4: 264–274
Online publish date: 2011-08-30
Case report

Hemorrhagic colitis as a complication of treatment with cyclophosphamide

Olga Bujakowska, Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz
Reumatologia 2011; 49, 4: 275–278
Online publish date: 2011-08-30
Case report

Therapeutic difficulties in a patient with the severe course of juvenile dermatomyositis complicated with generalized calcinosis

Joanna Szymańska-Kałuża, Henryka Brózik, Jerzy Stańczyk, Elżbieta Smolewska
Reumatologia 2011; 49, 4: 279–287
Online publish date: 2011-08-30
Case report

Osteo-articular manifestation of mucopolysaccharidosis type VI (Maroteaux-Lamy syndrome)

Agnieszka Jurecka, Violetta Opoka-Winiarska, Jacek Szczepański, Agnieszka Różdżyńska, Jolanta Marucha, Anna Tylki-Szymańska
Reumatologia 2011; 49, 4: 288–293
Online publish date: 2011-08-30
Case report

Cat scratch disease: diagnosis and treatment

Małgorzata Wieczorek, Michał Elwertowski, Edyta Podsiadły, Piotr Kostrzewski, Stanisława Tylewska-Wierzbanowska
Reumatologia 2011; 49, 4: 294–297
Online publish date: 2011-08-30
Short communication

Konferencja „Zdrowe Kości 2011 – Kliniczne zastosowanie bisfosfonianów”
Poznan, 16 April 2011

Piotr Leszczyński
Reumatologia 2011; 49, 4: 298–299
Online publish date: 2011-08-30
Short communication

Meeting of the Administrative Council of the European Federation
of Internal Medicine
Bucharest, 18-19 March 2011

Eugeniusz J. Kucharz
Reumatologia 2011; 49, 4: 300–301
Online publish date: 2011-08-30
Short communication

The Twelfth Slovak-Polish Conference on Internal Medicine.
Rheumatological topics
Topoľčianky Castle, 15 April 2011

Eugeniusz J. Kucharz
Reumatologia 2011; 49, 4: 302–303
Online publish date: 2011-08-30


Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe