12TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF CONTEMPORARY ONCOLOGY

 

ONLINE, 17.03.2021 - 20.03.2021

 
17
marca
Wednesday
Lecture hall
11:45–13:50
SESSION 1. CANCER RISK, PREVENTION AND GENETICS
Chair:
 
Jan Lubiński
 
11:45–12:05
As, Se, Cd, Zn in prevention and treatment of cancer
 
Jan Lubiński
 
12:05–12:40
Loss of Y in leukocytes, dysregulation of autosomal immune genes and disease risks
 
12:40–13:00
High risk genes for hereditary breast cancer
 
13:00–13:20
Ovarian cancer screening among BRCA1 mutation carriers
 
Jacek Gronwald
 
13:20–13:40
TP53 constitutional mutations in breast cancers
 
Tadeusz Dębniak
 
13:40–13:50
DISCUSSION
13:50–14:00
BREAK
14:00–16:30
SESSION 2. PATHOGENESIS OF CANCER
Chair:
 
Maciej Wiznerowicz
 
Piotr Czapiewski
 
14:00–14:20
Hallmarks of Cancer
 
Maciej Wiznerowicz
 
14:20–14:40
Molecular pathogenesis of anaplastic thyroid carcinoma
 
Piotr Czapiewski
 
14:40–15:00
Interleukin-6 and ADAM17 in Inflammation and Cancer
 
15:00–15:20
Molecular heterogeneity of papillary thyroid cancer: comparison of primary tumors and synchronous metastases in regional lymph nodes by MALDI-MSI
 
Piotr Widłak
Piotr Widłak
 
15:20–15:40
Role of MCPIP1 in neuroblastoma and melanoma
 
Hanna Rokita
 
15:40–16:00
Molecular characteristics of ovarian tumors
 
Magdalena Chechlińska
Magdalena Chechlińska
 
Laura Szafron
 
16:00–16:20
Immune response in non-small-cell lung cancer
 
Natalia Marek-Trzonkowska
Natalia Marek-Trzonkowska
 
16:20–16:30
DISCUSSION
16:30–16:40
BREAK
16:40–18:50
SESSION 3. TUMOR MICROENVIRONMENT
Chair:
 
Claudine Kieda
Claudine Kieda
 
Danuta Kozbor-Fogelberg
Danuta Kozbor-Fogelberg
 
16:40–17:00
PTEN vs other tumor suppressors cross talk: significance for the microenvironment
 
Claudine Kieda
Claudine Kieda
 
17:00–17:20
Reprogramming the Tumor Microenvironment to Overcome Immune Resistance Mechanisms in Ovarian Cancer.
 
Danuta Kozbor-Fogelberg
Danuta Kozbor-Fogelberg
 
17:20–17:40
Then and now: hypes and hopes of targeting hem-oxygenase-1 in tumors
 
17:40–18:00
Impact of tumor stroma on phenotype of circulating tumor cells in breast cancer
 
Anna Żaczek
Anna Żaczek
 
18:00–18:20
BRM ATPase in EMT and immune escape of triple negative breast cancer cells
 
Elżbieta Sarnowska
 
18:20–18:40
The microenvironment of malignant pleural effusion disarms immune response and strengthens the dark side of the tumor
 
Mariusz Kaczmarek
 
18:40–18:50
DISCUSSION
18:50–19:00
BREAK
19:00–19:30
WELCOME ADDRESS
Welcome address:
 
Andrzej Mackiewicz
prof. dr hab. n. med. Andrzej Mackiewicz
 
 
Keynote lecture:
CAR T-cell therapy in Hematologic Malignancies
 
Anna Pawlowska
Anna Pawlowska
 


18
marca
Thursday
Lecture hall
12:40–13:45
SESSION 4. TUMOR HETEROGENEITY AND PLASTICITY: POTENTIAL IMPLICATION IN CANCER THERAPY RESISTANCE
Chair:
 
Cristina Maccalli
Cristina Maccalli
 
12:40–13:00
Immunomodulating molecules and miRNAs are relevant regulators of the susceptibility of Cancer Stem Cells isolated from solid tumors to immune responses
 
Cristina Maccalli
Cristina Maccalli
 
13:00–13:20
Melanoma plasticity in response to targeted therapy
 
Małgorzata Czyż
 
13:20–13:45
DISCUSSION
13:45–14:00
BREAK
14:00–15:10
SESSION 5. CANCER BIOMARKERS
Chair:
 
Magdalena Chechlińska
Magdalena Chechlińska
 
Ryszard Słomski
Ryszard Słomski
 
14:00–14:20
The discovery, development and significance of methylation biomarkers in clinical practice
 
Tomasz K. Wojdacz
Tomasz K. Wojdacz
 
14:20–14:40
Changes in methylation of CpG islands in human cancers and model systems
 
Ryszard Słomski
Ryszard Słomski
 
Marlena Szalata
Marlena Szalata
 
14:40–15:00
DISCUSSION
15:00–15:40
BREAK
15:40–16:50
SESSION 6. CANCER VACCINES
Chair:
 
Andrzej Mackiewicz
prof. dr hab. n. med. Andrzej Mackiewicz
 
15:40–16:00
Cellular and molecular Mechanisms of melanoma vaccination
 
Patrycja Czerwińska
 
16:00–16:20
Microbiota and immunotherapy
Co-authors: Bernadeta Pietrzak, Katarzyna Tomela, Agnieszka Olejnik-Schmidt, Artur Szwengiel, Łukasz Galus, Sebastian Woźniak, Mariusz Kaczmarek, Jacek Mackiewicz, Andrzej Mackiewicz
 
Marcin Schmidt
Marcin Schmidt
 
16:20–16:50
DISCUSSION
16:50–17:00
BREAK
17:00–18:20
SPECIAL SESSION 7.
Chair:
 
Andrzej Mackiewicz
prof. dr hab. n. med. Andrzej Mackiewicz
 
17:00–17:30
Biomolecular condensates and membranelles organelles (MLOs) in cancer cell biology
 
Pravin Sehgal
 
17:30–17:50
Discovery and Development of Agents Targeting CNS Malignancies
 
Waldemar Priebe
Waldemar Priebe
 
17:50–18:20
DISCUSSION


19
marca
Friday
Lecture hall
14:40–15:50
SESSION 8: ADVANCED MOLECULAR TECHNIQUES IN NEOPLASIA DIAGNOSTICS
Chair:
 
Krzysztof Lewandowski
Krzysztof Lewandowski
 
Luiza Handschuh
Luiza Handschuh
 
14:40–15:00
Next generation sequencing as a routine tool in cancer diagnostics
Artur Kowalik
15:00–15:20
Whole exome sequencing-based variant detection in acute myeloid leukemia
 
Luiza Handschuh
Luiza Handschuh
 
15:20–15:40
Future of molecular diagnostics of classical Hodgkin lymphoma
 
Maciej Giefing
Maciej Giefing
 
15:40–15:50
DISCUSSION
15:50–16:00
BREAK
16:00–18:15
CLINICAL SESSION: TARGETED THERAPY
SESJA KLINICZNA: TERAPIA CELOWANA
Chair:
 
Andrzej Deptała
prof. Andrzej Deptała
 
Joanna Kufel-Grabowska
Joanna Kufel-Grabowska
 
16:00–16:20
Targeted therapies in sarcomas - in which subtype can we use it and how to find the target
Terapie celowane w mięsakach - w jakim podtypie możemy ją zastosować i jak znaleźć cel
 
Piotr Rutkowski
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
 
16:20–16:40
Personalized medicine for advanced hepatocellular carcinoma
Medycyna spersonalizowana w zaawansowanym raku wątrobowo-komórkowym
 
Andrzej Deptała
prof. Andrzej Deptała
 
16:40–17:00
Systemic treatment options in non-melanoma skin cancers
Możliwości leczenia systemowego w rakach skóry
 
Izabela Łasińska
Izabela Łasińska
 
17:00–17:20
CDK 4/6 inhibitors in the treatment of advanced breast cancer
Inhibitory CDK 4/6 w leczeniu zaawansowanego raka piersi
Sponsored Lecture
 
Joanna Kufel-Grabowska
Joanna Kufel-Grabowska
 
17:20–17:40
Enrolment to clinical trials based on molecular analysis
Kwalifikacja do badań klinicznych na podstawie badań molekularnych
 
Iwona Ługowska
Iwona Ługowska
 
17:40–18:00
Tumor-targeted drug delivery system based on functionalised silk in treatment of breast cancer
System ukierunkowanej terapii nowotworów opartej na funkcjonalizowanym jedwabiu pajęczym w leczeniu raka piersi
 
Hanna Dams-Kozłowska
Hanna Dams-Kozłowska
 
18:00–18:15
DISCUSSION
18:15–18:20
BREAK
18:20–20:05
CLINICAL SESSION: MELANOMA
SESJA KLINICZNA: CZERNIAK
Chair:
 
Piotr Rutkowski
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
 
Jacek Mackiewicz
 
18:20–18:40
New approach to surgical treatment of melanoma patients
Nowe podejście do leczenia operacyjnego chorych na czerniaka
 
Marcin Ziętek
Marcin Ziętek
 
18:40–19:00
Adjuvant treatment in patients with cutaneous melanoma
Leczenie uzupełniające u chorych na czerniaka skóry
Sponsored lecture
 
Jacek Mackiewicz
 
19:00–19:20
Immunotherapy in metastatic melanoma
Immunoterapia w przerzutowym czerniaku
Sponsored Lecture
 
Tomasz Świtaj
Tomasz Świtaj
 
19:20–19:40
Place of targeted therapy in patients with advanced melanoma
Miejsce terapii celowanej u chorych na zaawansowanego czerniaka
 
Anna Czarnecka
Anna Czarnecka
 
19:40–19:55
DISCUSSION


20
marca
Saturday
Lecture hall
09:00–11:15
CLINICAL SESSION: NEW TRENDS IN THE TREATMENT OF LUNG CANCER
SESJA KLINICZNA: NOWE TRENDY W LECZENIU RAKA PŁUCA
Chair:
 
Adam Płużański
dr Adam Płużański
 
Rodryg Ramlau
Rodryg Ramlau
 
09:00–09:20
Current immunotherapy options in the treatment of patients with non-cell small lung cancer
Aktualne opcje immunoterapii w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
Sponsored lecture
 
Adam Płużański
dr Adam Płużański
 
09:20–09:40
Future of combined immunotherapy in patients with non-cell small lung cancer
Przyszłość skojarzonej immunoterapii u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
Sponsored Lecture
 
dr Katarzyna Stencel
 
09:40–10:00
Targeted therapy including BRAF and MEK inhibitors in patients with non-small cell lung cancer
Terapia celowana z uwzględnieniem inhibitorów BRAF i MEK u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
 
Anna Wrona
 
10:00–10:20
Immunotherapy in patients with small cell lung cancer
Immunoterapia u chorych na drobnokomórkowego raka płuca
 
Maciej Bryl
Maciej Bryl
 
10:20–10:40
NICOTINISM 2.0 - what we know and what we do not know about it (yet)
NIKOTYNIZM 2.0 - co wiemy, a czego nie wiemy (jeszcze)
 
Wojciech Rogowski
 
10:40–11:00
Genetic and epigenetic markers of non-small cell lung cancer in peripheral blood: an update
Markery genetyczne i epigenetyczne niedrobnokomórkowego raka płuca we krwi obwodowej: aktualizacja
 
Joanna Chorostowska-Wynimko
prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
 
11:00–11:15
DISCUSSION
11:15–11:20
BREAK
11:20–13:05
CLINICAL SESSION: IMMUNOTHERAPY
SESJA KLINICZNA: IMMUNOTERAPIA
Chair:
 
Cezary Szczylik
 
Lidia Gil
prof. dr hab. n. med. Lidia Gil
 
11:20–11:40
Novel treatment approaches in metastatic Renal Cell Carcinoma
Nowe metody leczenia przerzutowego raka nerkowokomórkowego
 
Cezary Szczylik
 
11:40–12:00
Immunotherapy in patients with renal cell carcinoma
Immunoterapia u chorych na raka nerkowokomórkowego
Sponsored Lecture
 
Rafał Stec
Rafał Stec
 
12:00–12:20
CAR T-cell therapy - Polish experience and future perspectives
Komórki CAR T - polskie doświadczenia i perspektywy na przyszłość
 
Lidia Gil
prof. dr hab. n. med. Lidia Gil
 
12:20–12:40
Immune checkpoint targeting and CAR T-based strategy - can they be merged into one anticancer therapy?
Celowanie w immunologiczne punkty kontrolne i strategia oparta na komórkach CAR T - czy można je połączyć w jedną terapię przeciwnowotworową?
 
Radosław Zagożdżon
 
12:40–13:00
Exploring the Novel Concept of Organ Directed Anticancer Therapies:
Targeting Sarcoma at Its Sanctuary Site with L-Annamycin
 
Waldemar Priebe
Waldemar Priebe
 
13:00–13:10
DISCUSSION
13:10
CLOSING CEREMONY
Best Poster Competition Awards


© 2021 Termedia