32 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 25.05.2022 - 28.05.2022

Opłata zjazdowa do 29 grudnia 2019 r. od 30 grudnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. od 16 lutego 2020 r.
członkowie PTD 750 zł950 zł1 050 zł
pozostali uczestnicy1 300 zł1 500 zł1 800 zł
rezydenci do 35 roku życia350 zł450 zł550 zł
studenci200 zł250 zł300 zł
osoby towarzyszące400 zł450 zł500 zł
kursy (liczba miejsc ograniczona)150 zł190 zł190 zł


UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

Ze zniżki dla członków PTD mogą korzystać wyłącznie osoby, które opłacą składkę członkowską do 31 grudnia 2019.

Uroczysta kolacja: 21 maja 2020 roku
Opłata za udział w uroczystej kolacji: 150 złPakiet konferencyjny dla uczestników obejmuje następujące świadczenia:
– udział w obradach,
– wstęp na wystawę firm farmaceutycznych,
– materiały zjazdowe,
– certyfikat uczestnictwa,
– poczęstunek podczas przerw na kawę i lunch.

Wstęp do strefy wystaw firmowych mają tylko uczestnicy uprawnieni do wystawiania recept.

Warunkiem wzięcia udziału w zjeździe jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto Wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja uczestników” lub klikając poniżej

Rejestracja

Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
SANTANDER POLSKA S.A.
24 1090 1476 0000 0001 3571 9835
(z dopiskiem ZPTDER21 + imię i nazwisko uczestnika).

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o podatku od towarów i usług, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, prosimy przy rejestracji o podanie ostatecznych danych do wystawienia dokumentu sprzedaży, gdyż nie będzie możliwości zmiany charakteru tego dokumentu.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 30 kwietnia 2021 r.
Po tym terminie istnieje możliwość uiszczenia opłaty na miejscu podczas konferencji.

Rezygnację z udziału w konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail)
do 23 kwietnia 2021 r.
Po tym terminie zwroty nie będą realizowane.

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00
© 2021 Termedia