32 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 25.05.2022 - 28.05.2022


Koordynatorzy
:
Lidia Rudnicka
Grażyna Chodorowska
Dorota Krasowska

Członkowie:
Zygmunt Adamski
Ligia Brzezińska-Wcisło
Ewa Chlebus
Rafał Czajkowski
Magdalena Czarnecka-Operacz
Joanna Czuwara
Andrzej Emeryk
Iwona Flisiak
Marek Hus
Monika Kapińska-Mrowiecka
Janusz Kocki
Jan Kotarski
Cezary Kowalewski
Beata Kręcisz
Teresa Kulik
Aleksandra Lesiak
Anna Lis-Święty
Joanna Maj
Maria Majdan
Sławomir Majewski
Romuald Maleszka
Łukasz Matusiak
Jerzy Mosiewicz
Joanna Narbutt
Roman Nowicki
Małgorzata Olszewska
Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
Witold Owczarek
Elżbieta Pac-Kożuchowska
Jolanta Pacian
Waldemar Placek
Wojciech Polkowski
Andrzej Prystupa
Adam Reich
Jacek Roliński
Zbigniew Rybak
Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
Justyna Szczęch
Jacek Szepietowski
Piotr Terlecki
Krzysztof Tomasiewicz
Irena Walecka
Grażyna Wąsik
Ewa Wielosz
Anna Wojas-Pelc
Anna Woźniacka
Anna Zalewska-Janowska
Barbara Zegarska
Tomasz Zubilewicz
© 2021 Termedia