8 OGÓLNOPOLSKI KONGRES STARZENIA. PACJENT 65+ W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARSKIEJ


GDAŃSK, 29.05.2020 - 30.05.2020

INFORMACJE O OPŁATACH
Opłata rejestracyjna do 20.01.2020od 21.01.2020 do 31.03.2020od 01.04.2020
Lekarze 400.00 PLN 500.00 PLN 600.00 PLN
Lekarze emeryci (za potwierdzeniem), pracownicy służby zdrowia 190.00 PLN 390.00 PLN 490.00 PLN
PLN
wydarzenie towarzyszące
Opłata na miejscu: 900 zł

Wydarzenie towarzyszące 8 Kongresu Starzenia:
Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE:
Koszt uczestnictwa zostanie podany w terminie późniejszym

Pakiet rejestracyjny obejmuje:
– udział w sesjach kongresu,
– poczęstunek w trakcie przerw,
– szczegółowy program,
– identyfikator,
– certyfikat uczestnictwa.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.
Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają TYLKO OSOBY, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA RECEPT.

Warunkiem udziału w Kongresie jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa


Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań

SANTANDER POLSKA S.A.
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem: 8 Kongres Starzenia + imię i nazwisko uczestnika)

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura. Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących. Dane do faktury powinny być kompletne a zarazem ostateczne.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 22 maja 2020 r.

Rezygnację z udziału w Kongresie przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail) do 15 maja 2020 r. (data doręczenia rezygnacji). Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Uprzejmie informujemy, że organizator nie zapewnia miejsc parkingowych w miejscu kongresu.
© 2019 Termedia