DŁUGOTERMINOWE DOSTĘPY NACZYNIOWE.
PICC – NIEDOCENIANA METODA UZYSKANIA DOSTĘPU CENTRALNEGO

KIEROWNIK NAUKOWY:
DR EWA ZASADA

20 PAŹDZIERNIKA 2020, GODZINA 19:30

© 2020 Termedia

KIEROWNIK NAUKOWY

dr Ewa Zasada

The Christie NHS Foundation Trust, Manchester
Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków

Dr Ewa Zasada jest absolwentką wydziału lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii. Od kilkunastu lat pracuje poza granicami Polski w prestiżowym i specjalistycznym centrum onkologicznym The Christie NHS Foundation Trust w Manchesterze, którego działalność koncentruje się na opiece i leczeniu chorych poddawanych złożonym i skomplikowanym zabiegom w zakresie chirurgii onkologicznej, a także leczeniu pacjentów z istotnymi klinicznie zaburzeniami immunologicznymi i koagulopatiami.

Pomimo pracy zagranicą od wielu lat związana stale z Krakowem, również osobiście, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum prowadząc zajęcia w zakresie symulacji medycznej wysokiej wierności. Równocześnie jako lekarz prowadzący współpracuje z Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej „Votum” w Krakowie, gdzie zajmuje się leczeniem pacjentów z poważnymi deficytami neurologicznymi i funkcjonalnymi wymagających długotrwałej rehabilitacji.

Jako jeden z głównych kierunków rozwoju zawodowego dr Ewa Zasada obrała edukację medyczną, zarówno współpracując z Uniwersytetem Jagiellońskim, jak i innymi instytucjami, organizując oraz współorganizując szereg kursów i szkoleń specjalistycznych w tym kursy ALS, warsztaty trudnych dróg oddechowych, szkolenia w zakresie komunikacji medycznej oraz wiele innych.

Dr Ewa Zasada jest aktywnym członkiem towarzystw naukowych zarówno Polskich jak i międzynarodowych w tym Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiT) European Society of Anaesthesia (ESA) i The Royal College of Anaesthetists (RCoA). Dr Zasada jest uznanym autorytetem medycznym w zakresie resuscytacji krążeniowo oddechowej, anestezjologi i intensywnej terapii chorych onkologicznych, a także autorem oraz współautorem ponad 30 publikacji naukowych z dziedziny anestezjologii intensywnej terapii, medycyny ratunkowej i innych.


MODERATOR

Agnieszka Wyderka

Clinical Specialist EMEA , Clinical & Medical Affairs

Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej, Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii z kilkunastoletnim doświadczeniem klinicznym w pracy na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii oraz intensywnej terapii i neonatologii, w renomowanych ośrodkach klinicznych Górnego Śląska. Specjalista kliniczny zajmujący się organizowaniem warsztatów oraz szkoleń dla zaawansowanych praktyków, zapewniający skuteczną edukację kliniczną zgodna z regulacjami HCP w zakresie bezpiecznego i skutecznego korzystania z produktów medycznych, w tym cewników centralnych z dostępu obwodowego PICC.


O WEBINARIUM

Webinarium jest skierowane do szerokiej grupy pracowników ochrony zdrowia, którzy wykonują długotrwałe dostępy naczyniowe lub opiekują się pacjentami, u których taki dostęp został wykonany. Problem uzyskania bezpiecznego i efektywnego długotrwałego dostępu dotyczy zarówno pacjentów hospitalizowanych, jak również tych, którzy są leczeni poza obszarem szpitala. W czasie webinarium zostaną przedstawione wskazania do implementacji kaniuli centralnej wprowadzanej z dostępu obwodowego (PICC), technika nakłucia żyły oraz wprowadzenia cewnika. Omówione zostaną zasady pielęgnacji, a także postepowanie w przypadku wystąpienia potencjalnych powikłań związanych z wprowadzeniem kaniuli PICC.


PARTNER WEBINARIUM