Diagnostyka raka płuca – poradnik klinicysty czyli przystępnie o tematach trudnych: algorytmy diagnostyczne, NGS, interpretacja wyników. Cz.I

KIEROWNIK NAUKOWY:
prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

25 LISTOPADA 2021, GODZINA 19:30
 

© 2022 Termedia

KIEROWNIK NAUKOWY

Joanna Chorostowska-Wynimko prof. dr hab. n. med.
Joanna Chorostowska-Wynimko

O WEBINARIUM

Cykl warsztatów pogłębiających wiedzę lekarzy specjalistów zaangażowanych w diagnostykę i leczenie raka płuca w zakresie podstaw nomenklatury i metod genetycznych, krytycznej oceny kompletności i kompleksowości wyniku badania molekularnego oraz jego interpretacji w zakresie istotnym dla podejmowania decyzji terapeutycznych. Każdy warsztat będzie obejmował krótkie wprowadzenie dotyczące specyficznej terminologii ( używanej w opisie badań genetycznych) i metod istotnych dla w/w procesów decyzyjnych z prezentacją przypadku(ów) klinicznych obrazujących istotne znaczenie wcześniej omówionych zagadnień. Zasadniczym celem warsztatów będzie uzupełnienie wiedzy klinicystów jeśli chodzi o podstawy genetyki (w zakresie istotnym dla ich codziennej praktyki) oraz wykazanie związku pomiędzy decyzjami dotyczącymi algorytmu diagnostycznego, w tym doboru metod diagnostyki molekularnej, decyzjami terapeutycznymi, a w rezultacie oczekiwaną efektywnością leczenia, rokowaniem (PFS, OS) i jakością życia. W tym kontekście dla każdego przypadku zostaną omówione potencjalne scenariusze diagnostyczne i ich następstwo, czyli decyzje terapeutyczne. W szczególności skupimy się na możliwościach/trudnościach/wątpliwościach związanych z diagnostycznym wykorzystaniem technik NGS .

PROGRAM

25.11.21, godz. 19.30. Profilowanie wielogenowe – nowy standard postępowania część I
• Co odróżnia mutację od fuzji, istotne klinicznie aberracje molekularne
• Standard diagnostyczny: realne vs możliwe scenariusze prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
• Komentarz klinicysty prof. Dariusz Kowalski

PARTNERZY

astra
Roche
Takeda

KONTAKT

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
kontakt@termedia.pl
www.termedia.pl

facebook linkedin twitter
© Copyright 2020 by Termedia. Wszelkie prawa zastrzeżone