O kongresie Komitet naukowy Program Informacje o opłatach Rejestracja uczestników Powrót do Termedia.pl
Informacje o opłatach
- członkowie Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych: 50 zł

- pozostali uczestnicy: 120 zł

Ceny zawierają podatek VAT.

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.Członkowie Klubu Termedicus otrzymują do 40% zniżki na udział w kongresie.

Pakiet konferencyjny obejmuje następujące świadczenia:
– udział w sesjach,
– szczegółowy program,
– materiały konferencyjne,
– certyfikat uczestnictwa,
– kawę oraz poczęstunek
– lunch

Warunkiem wzięcia udziału w Kongresie jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto Wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Zarejestrować się można:
– zgłaszając udział na www.termedia.pl,
– wysyłając e-mail z formularzem rejestracyjnym na adres: szkolenia@termedia.pl

Formularz rejestracyjny
– wysyłając faks na nr: +48 61 656 22 00 (podając nazwę kongresu, imię i nazwisko uczestnika, adres korespondencyjny, adres mailowy, specjalizację, telefon, NPWZ oraz pełne dane do faktury).

Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
Bank Zachodni WBK S.A. IV Oddział Poznań
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem EPI16 + imię i nazwisko uczestnika)
Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura. Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących. Dane do faktury powinny być kompletne a zarazem ostateczne.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 12 września 2016 r.
Po tym terminie istnieje możliwość uiszczenia opłaty w biurze konferencyjnym.

Rezygnację z udziału w Konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail)
do 3 września 2016 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Biuro organizacyjne:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00
PATRONATY
MEDIALNE