O kongresie Komitet naukowy Program Informacje o opłatach Rejestracja uczestników Powrót do Termedia.pl
Program
*program może ulec zmianie
 
16
września
Piątek
11:00
Rejestracja uczestników
12:00–12:15
Otwarcie konferencji
12:15–13:00
Wykład inauguracyjny:
Dziedziczenie traumy. Najnowsze badania epigenetyczne w epidemiologii
 
Jadwiga Jośko-Ochojska, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej
13:00–15:10
Sesja 1. Wyzwania współczesnego szpitalnictwa
Moderatorzy: Mirosława Malara, Dorota Rożkiewicz
13:00–13:30
W poszukiwaniu lepszego jutra
 
Urszula Mendera-Bożek, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
13:30–14:00
Szczepy wielooporne w szpitalu – z czym musimy się zmierzyć?
 
Dorota Rożkiewicz, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
14:00–14:30
Zapobieganie lekooporności – jakie działania są skuteczne
 
Tomasz Ozorowski, NPOA
14:30–15:00
Chemia - skuteczne i bezpieczne rozwiązania w dobie lekooporności
 
Marzena Korbecka-Paczkowska, Schulke
15:00–15:10
Dyskusja
15:10–15:50
Lunch
15:50–17:10
Sesja 2. Profilaktyka zakażeń – co nowego? - cz. 1
Moderatorzy: Beata Ochocka, Leszek Markuszewski
15:50–16:20
Blaski i cienie w higienie
 
Leszek Markuszewski, Dyrektor Biura Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Naczelny Lekarz
16:20–16:45
Współczesne zagrożenie bioterroryzmem
 
Tadeusz Płusa, Oddział Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc, Szpital EMC w Piasecznie
16:45–17:10
Wyzwania więziennej służby zdrowia w zapobieganiu zakażeniom i epidemiom chorób zakaźnych
 
Jolanta Tuszyńska-Stasiak, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa zachodniopomorskiego
17:10–17:25
Przerwa na kawę
17:25–18:55
Sesja 3. Profilaktyka zakażeń – co nowego? - cz. 2
Moderatorzy: Beata Ochocka, Leszek Markuszewski
17:25–17:50
Trudności i wyzwania w profilaktyce zakażeń u noworodków urodzonych przedwcześnie
 
Danuta Jadamus, SPSK SUM w Katowicach GCZD
17:50–18:15
Skuteczna ochrona układu oddechowego personelu w profilaktyce szpitalnej
 
Rafał Hrynyk, 3M
18:15–18:45
Co nowego w kontroli zakażeń miejsca operowanego w ortopedii
 
Grzegorz Ziółkowski, Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
18:45–18:55
Dyskusja
17
września
Sobota
9:00–11:15
Sesja 4. Zagrożenia epidemiologiczne w zdrowiu publicznym
Moderatorzy: Rita Pawletko, Marzenna Bartoszewicz
9:00–9:30
Mikrobiom człowieka – wróg czy przyjaciel?
 
Marzenna Bartoszewicz, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Paraytologii, UM we Wrocławiu
9:30–9:55
Ognisko epidemiczne NDM – doświadczenia własne
 
Piotr Kluciński, SPSK-M SUM, Katowice
9:55–10:20
Wirusowe zapalenie wątroby typu C – ogniska epidemiczne w Polsce
 
Bogumiła Braczkowska, Katedra i Zakład Epidemiologii SUM, Katowice
10:20–10:45
HCV- czy nowe leki pozwolą o nim zapomnieć
 
Brygida Adamek, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
10:45–11:10
Clostridium difficile – mała bakteria, duży problem
 
Urszula Agnieszka Jarosz, SPSK-M SUM, Katowice
11:10–11:35
HIV/AIDS – czy Polacy wykonują testy?
 
Beata Ochocka, SPSK-Mielęckiego SUM w Katowicach, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
11:35–11:45
Dyskusja
11:45–12:15
Przerwa na kawę
12:15–14:40
Sesja 5. Bezpieczeństwo i kontrola środowiska pracy
Moderatorzy: Mirosława Malara, Małgorzata Sobania
12:15–12:35
Prewencja - podstawa bezpiecznej opieki zdrowotnej
 
Katarzyna Majda, Skamex
12:35–13:00
Zasady wykonywania zawodu – tajemnica pielęgniarska
 
Anna Janik, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
13:00–13:25
Zakażania i choroby zakaźne – rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 
Aneta Bardoń - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
13:25–13:50
Postęp w technikach diagnostycznych i zabiegowych wyzwaniem dla procesów dekontaminacji podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 
Stanisław Świtalski, Gdański Uniwersytet Medyczny – Dział Zamówień
13:50–14:00
Dyskusja problemowa, podsumowanie konferencji
14:00
Podsumowanie i zakończenie kongresu
PATRONATY
MEDIALNE