HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM "KROK PO KROKU"

Kierownictwo naukowe:
prof. Maciej Wilczak

POZNAŃ, 27 WRZEŚNIA 2024 R.
 

© 2024 Termedia

O WARSZTATACH

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.:

HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM „KROK PO KROKU” – STACJONARNIE

które odbywać się będą w 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno–Położniczego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji, Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego.

Miło nam poinformować, że w  grudniu 2022 roku nasz ośrodek otrzymał akredytację ISGE Center of Excellence przyznany przez The International Society for Gynecologic Endoscopy.

Zamysłem naszym jest, aby Warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy dotychczas nie wykonywali tego typu zabiegów oraz tym Koleżankom i Kolegom, którzy opanowali już podstawowe techniki w zakresie histeroskopii, jednak nie wykonywali tego typu zabiegów w znieczuleniu miejscowym.

Zabiegi te są szczególnie istotne w praktycznej działalności zawodowej w zakresie diagnostyki i terapii takich schorzeń jak :

 • nieprawidłowe krwawienia maciczne
 • polipy kanału szyjki macicy
 • polipy błony śluzowej jamy macicy
 • mięśniaki podśluzówkowe kanału i jamy macicy
 • przegrody wewnątrzmaciczne
 • zrosty wewnątrzmaciczne
 • niepłodność
 • niemożność donoszenia ciąży
 • przerost błony śluzowej macicy i elektroresekcja endometrium jako alternatywa dla usunięcia macicy w przypadku obfitych i nieprawidłowych krwawień macicznych

Pragniemy, aby dzięki poznaniu możliwości jakie daje endoskopia jamy macicy w znieczuleniu miejscowym, zmienić dotychczas dominujący w tym zakresie pogląd dotyczący wykorzystywania  zabiegu skrobania jamy macicy w diagnostyce i terapii ginekologicznej.

Dzięki rozpowszechnieniu histeroskopii ambulatoryjnej w znieczuleniu miejscowym chcemy, z jak największą grupą Koleżanek i Kolegów ginekologów, podzielić się naszym doświadczeniem w zakresie możliwości jakie daje ta nowoczesna i małoinwazyjna metoda endoskopowa.

Wstępne informacje dotyczące metody znajdziecie Państwo pod adresem internetowym:
http://kzmid.ump.edu.pl/histeroskopia-diagnostyczna 

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w operacjach histeroskopowych w znieczuleniu miejscowym.

PLAN WARSZTATÓW KLINICZNYCH w Ginekologiczno–Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu ul. Polna 33:

Wśród 5 – 6 zabiegów endoskopowych  z wykorzystaniem systemu znieczulenia miejscowego Hystero – Block planujemy :

 • 2 – 3 histeroskopie diagnostyczne z wykorzystaniem GUBBINI Histeroskopów – oryginal, ellipse i midi
 • 3 – 4 histeroskopie operacyjne z wykorzystaniem GUBBINI Mini Resectoscopów

Planujemy realizację warsztatów w formule stacjonarnej, czyli z udziałem lekarzy ginekologów obecnych na salach operacyjnych/zabiegowych.

Maksymalna liczba aktywnych uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej, to 8 lekarzy ginekologów, którzy będą brali udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym.

Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły:

 • technik znieczulenia miejscowego z wykorzystaniem systemu Hystero – Block
 • zabiegów histeroskopii diagnostycznej z użyciem GUBBINI Histeroskopów – oryginal, ellipse i midi
 • zabiegów histeroskopii operacyjnej z wykorzystaniem GUBBINI Mini – Resektoskopów
 • analizy korzyści ekonomicznych stosowania systemów GUBBINI Histeroskopii i Mini-Resektoskopii w działalności szpitala na warunkach ambulatoryjnych, czyli tzw. „outpatient clinic” minihisteroskopia w szpitalu

Mamy ogromną nadzieję, że formuła AKTYWNEGO udziału w Warsztatach zainteresuje Państwa, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny i edukacyjny Praktycznych Warsztatów: HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM – „KROK PO KROKU” – STACJONARNIE.

Serdecznie zapraszam
prof. Maciej Wilczak

Organizator warsztatów:
prof. Maciej Wilczak

Kierownik Kliniki Zdrowia
Matki i Dziecka

Patronat Honorowy:
Jego Magnificencja,

prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Rektor Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Partner Organizacyjny:
Marcin Bernaczyk
Dyrektor Sprzedaży
Innovative Medical Solution

Komitet organizacyjny Warsztatów:

prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak
prof. dr hab. n. med. Paweł Rzymski
dr hab. n. med. Karolina Chmaj–Wierzchowska
dr n. med. Małgorzata Mróz
dr n. med. Jakub Woźniak
dr n. med. Magdalena Szymczak
dr n. med. Małgorzata Kampioni
dr n. med. Ewa Głyda
dr n. med. Dorota Rabiega–Gmyrek
dr n. med. Adam Malinger
dr n. med. Katarzyna Tomczyk
dr n. med. Bogna Guglas–Bochyńska
lek. Kinga Bednarek
lek. Magdalena Muszyńska
lek. Adrian Nowak
lek. Piotr Piekarski
lek. Adrian Mruczyński
lek. Olga Połukord
lek. Malwina Tomaszewska

ORGANIZATORZY MERYTORYCZNI

UMP
gpsk

PARTNERZY ORGANIZACYJNI

ims
tontara
tzmo

ZASADY REJESTRACJI

Zasady rejestracji:

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od 8 stycznia 2024 roku pod nr tel. 511 717 606 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Koszt uczestnictwa w każdym z wybranych terminów WARSZTATÓW KLINICZNYCH wynosi 2000 zł i obejmuje:

 • bezpośredni udział w operacjach wykonywanych podczas warsztatów,
 • materiały warsztatowe dotyczące:
 • sprzętu histeroskopowego systemu GUBBINI – oryginal, ellipse i midi, 
 • GUBBINI Mini – Resektoskopów,
 • systemu znieczulenia miejscowego Hystero – Block.

Dane do dokonania przelewu za Warsztaty Kliniczne – Szpital - Polna 33:

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Polna 33, 60-535 Poznań

Bank Gospodarstwa Krajowego, Numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002

(z dopiskiem WARSZTATY - data --.--.-- wybranego warsztatu + imię i nazwisko uczestnika)

Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy: minimalnieinwazyjna@gpsk.ump.edu.pl

Wstępna agenda:

7:30 - 8:00 - powitanie oraz czynności administracyjne - sekretariat Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka pokój nr 67, parter, wejście A7

8:00 - 8:45 - prezentacja przypadków

8:45 - 13:30 - operacje (czas orientacyjny)

13:30 - 14:00 - podsumowanie Warsztatów i wręczenie certyfikatów

facebook linkedin twitter
© Copyright 2024 by Termedia. Wszelkie prawa zastrzeżone