III MIĘDZYNARODOWA MIĘDZYZJAZDOWA KONFERENCJA PTAIIT- PUŁAPKI W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII


KARPACZ, 29.11.2018 - 01.12.2018

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
Wykłady będą tłumaczone na język polski symultanicznie.
 
29
listopada
Czwartek
Sala 1
12:00–12:15
Otwarcie konferencji
12:00–12:10
Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego – Prezesa PTAiIT: Krzysztofa Kuszy
12:15–14:30
SESJA INAUGURACYJNA
Moderatorzy: John A. Kellum, Krzysztof Kusza, Andrzej Kűbler
12:15–12:45
Zagadnienia schyłku życia - doświadczenia w wymiarze światowym
Charles L. Sprung
12:45–13:15
Jak rodziła się w Polsce koncepcja SSC? Ciekawy aspekt historii medycyny…
Andrzej Kűbler
13:15–13:45
RRT a sepsa: aktualny stan wiedzy (2018)
John A. Kellum
13:45–14:15
Czy potrafimy zmniejszyć chorobowość i śmiertelność pooperacyjną u chorych chirurgicznych z wysokim ryzykiem? Tak!
Zsolt Molnar
14:15–14:30
Dyskusja
14:30–14:45
Przerwa na kawę
14:45–16:00
Sesja II
Moderatorzy: Ewa Kucewicz-Czech, Idit Matot
14:45–15:05
Rokowanie i postępowanie okołooperacyjne u chorych w wieku sędziwym
Idit Matot
15:05–15:25
Pooperacyjne powikłania związane z układem sercowo-naczyniowym
Marcin Wąsowicz
15:25–15:45
Europejskie i amerykańskie wytyczne dotyczące oceny okołooperacyjnej pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poddanych zabiegom niekardiochirurgicznym. Czy postępowanie z tą grupą chorych jest odmienne po przeciwległych stronach Atlantyku?
Marcin Wąsowicz
15:45–16:00
Dyskusja
16:00–16:15
Przerwa na kawę
16:15–17:30
Sesja III
Moderatorzy: Zeev Goldik, Marcin Wąsowicz
16:15–16:35
Współczesny wizerunek anestezjologa
Zeev Goldik
16:35–16:55
Fundamentalna i zaawansowana wiedza o fizjologii układu krążenia dla anestezjologów
Andreas Hoeft
16:55–17:15
Kryzys z nadużywaniem opioidów w Ameryce Północnej. Czy problem zbliża się także do Europy?
Marcin Wąsowicz
17:15–17:30
Dyskusja
17:30–18:15
Sesja sponsorowana firmy MSD
Współpraca chirurga z anestezjologiem - czy to w ogóle możliwe?
(Pokaz filmu + dyskusja ekspertów)
Dariusz Maciejewski, Maciej Chruściel, Piotr Major
18:15–18:30
Przerwa na kawę
18:30–19:45
Sesja IV
Moderator: Piotr Knapik, Zsolt Molnar
18:30–18:50
Organizacja centrum żylno-żylnego ECMO w Polsce – doświadczenia z Lublina
Mirosław Czuczwar
18:50–19:10
Ponowne przyjęcie na OAiIT jako problem organizacyjny i medyczny
Piotr Knapik
19:10–19:30
Pozaustrojowe usuwanie dwutlenku węgla w OIT
Wojciech Dąbrowski
19:30–19:45
Dyskusja
30
listopada
Piątek
Sala 1
9:00–10:15
Sesja V
Moderatorzy: Kurt Reutzler, Mariusz Piechota
9:00–9:20
Jatrogenna hemodilucja: jak uniknąć przetoczeń krwi?
Azriel Perel
9:20–9:40
Zadania Poradni Anestezjologicznej. Postępowanie oraz określenie zasad dla korzystania z konsultacji innych specjalistów
Andreas Hoeft
9:40–10:00
Kwas traneksamowy - jak stosować?
Marcin Wąsowicz
10:00–10:15
Dyskusja
10:15–10:30
Przerwa na kawę
10:30–11:45
Sesja VI
Moderatorzy: Azriel Perel, Mariusz Piechota, Piotr Knapik
10:30–10:50
Zasady zaprzestania płynoterapii
Idit Matot
10:50–11:10
Czy wiemy, jak monitorować płynoterapię?
Azriel Perel
11:10–11:30
Płynoterapia w sepsie – czy możliwe jest określenie zasad?
John A. Kellum
11:30–11:45
Dyskusja
11:45–12:00
Przerwa na kawę
12:00–14:20
Sesja sponsorowana II
Moderator: Członek Komitetu Naukowego
12:00–12:40
Wykład sponsorowany firmy Fresenius Medical Care
Antybiotykoterapia podczas CRRT
Mirosław Czuczwar
12:40–13:25
Wykład sponsorowany firmy GE
Critical patient monitoring for in-hospital transport - new trends for patient safety
Ovidiu Bedreag
13:25–13:45
Wykład sponsorowany firmy Medtronic
Monitoring depth of anesthesia (BIS) to prevent POD
Finn Radke
13:45–14:05
Grant naukowy firmy Thermo Fisher
Wykorzystanie prokalcytoniny w regulacji antybiotykoterapii w sepsie
Mariusz Piechota
14:05–14:10
Dyskusja
14:10–15:10
Przerwa na lunch
15:10–16:25
Sesja VII
Moderatorzy: Zeev Goldik, Krzysztof Kusza
15:10–15:30
Rola anestezjologa w erze dużych zbiorów dużych liczb, analiz predykcyjnych i systemów zamkniętej pętli
Idit Matot
15:30–15:50
Anestezjolog w wieku podeszłym
Zeev Goldik
15:50–16:10
Rola anestezjologów w realizacji koncepcji ERAS i PSH
Mirosław Czuczwar
16:10–16:25
Dyskusja
16:25–17:05
Sesja sponsorowana III firmy Amomed
16:25–16:45
Wykład sponsorowany
Zastosowanie wazopresyny we wstrząsie septycznym
Mariusz Piechota
16:45–17:05
Wykład sponsorowany
Zastosowanie landiololu ze szczególnym uwzględnieniem anestezjologii i intensywnej terapii
Mariusz Piechota
17:05–17:20
Przerwa na kawę
17:20–18:55
Sesja VIII
Moderator: Bernd W. Böttiger, Janusz Andres
17:20–17:40
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – aktualny stan wiedzy (2018)
Bernd W. Böttiger
17:40–18:00
Docelowa ciepłota ciała po nagłym zatrzymaniu krążenia – co z danymi dotyczącymi Polski? Czy zagadnienie jeszcze ma kluczowe znaczenie w rokowaniu po NZK?
Janusz Andres
18:00–18:20
Centra leczenia chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia
Bernd W. Böttiger
18:20–18:40
Oś mózg-serce
Wojciech Dąbrowski
18:40–18:55
Dyskusja
18:55–19:25
Sesja Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Moderator: Mariusz Piechota
18:55–19:15
Odpowiedzialność zawodowa przed organami Izby Lekarskiej - kolejna pułapka dla anestezjologa?
Wykładowca w Imieniu NROZ - dr n. med. Wojciech Drozd
19:15–19:25
Dyskusja
1
grudnia
Sobota
Sala 1
9:00–10:35
Sesja IX
Moderatorzy: Zsolt Molnar, Dariusz Maciejewski
9:00–9:20
Przeciążenie płynami – implikacje kliniczne
Ewa Kucewicz-Czech
9:20–9:40
Okołooperacyjna chorobowość i śmiertelność z przyczyn sercowych
Kurt Ruetzler
9:40–10:00
Jakie parametry dynamiki układu krążenia powinny być celem osiąganym dzięki terapii podczas resuscytacji? Indywidualizacja postępowania w oparciu o terapię multimodalną
Zsolt Molnar
10:00–10:20
Niezamierzona hipotermia śródoperacyjna - metody zapobiegania i leczenia
Waldemar Machała
10:20–10:35
Dyskusja
10:35–10:50
Przerwa na kawę
10:50–12:05
Sesja X
Moderatorzy: Dick Tibboel, Wojciech Dąbrowski, Romulad Bohatyrewicz
10:50–11:10
Majaczenie na oddziale intensywnej terapii pediatrycznej – coraz częstsze rozpoznanie i wyzwanie terapeutyczne
Dick Tibboel
11:10–11:30
Metody oceny i leczenia majaczenia stanu ciężkiego
Katarzyna Kotfis
11:30–11:50
Wyższość długoterminowej analizy danych klinicznych, jako wskaźnik pomyślnego rokowania, nad analizą wskaźnika śmiertelności u chorych leczonych w Intensywnej Terapii dla Dzieci
Dick Tibboel
11:50–12:05
Dyskusja
12:05–12:20
Przerwa na kawę
12:20–13:35
Sesja XI
Moderatorzy: Paolo Pelosi, Kurt Ruetzler, Tomasz Gaszyński
12:20–12:40
Dziesięć magicznych zasad wentylowania pacjentów z ARDS
Paolo Pelosi
12:40–13:00
Hiperoksja okołooperacyjna
Kurt Ruetzler
13:00–13:20
Zamknąć płuca i utrzymywać je w odpoczynku w celu minimalizacji wystąpienia VILI w przebiegu ARDS
Paolo Pelosi
13:20–13:35
Dyskusja
13:35
Zakończenie konferencji
© 2019 Termedia