IV KONFERENCJA OTĘPIENIE W PRAKTYCE

 

WARSZAWA, 16.10.2020 - 17.10.2020

IV KONFERENCJA OTĘPIENIE W PRAKTYCE

 

WARSZAWA, 16.10.2020 - 17.10.2020

INFORMACJE O OPŁATACH
Opłaty:

do 31 marca 2020 r. - 470 zł
od 1 kwietnia 2020 r. - 510 zł
członkowie Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego* – 350 zł*
opłata od 13 października 2020 roku oraz na miejscu (podczas konferencji) – 900 zł

UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji

Termedia zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji, w momencie wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń i data wpłaty za udział.
Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.
Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept.Członkowie Klubu Termedicus otrzymują do 40% zniżki na udział w konferencji.

Pakiet konferencyjny obejmuje następujące świadczenia:
– udział w sesjach konferencji,
– szczegółowy program,
– identyfikator,
– materiały konferencyjne,
– certyfikat uczestnictwa

Warunkiem wzięcia udziału w Konferencji jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa


Prosimy o wpłaty na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
SANTANDER POLSKA S.A. IV Oddział Poznań
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem BAR20 + imię i nazwisko uczestnika)

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o podatku od towarów i usług, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, prosimy przy rejestracji o podanie ostatecznych danych do wystawienia dokumentu sprzedaży, gdyż nie będzie możliwości zmiany charakteru tego dokumentu.

Zarejestrować się można
poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja uczestników” lub klikając poniżej

Rejestracja uczestników

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem: 10 października 2020 r.
Rezygnację z udziału w konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail) do 3 października 2020 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.

*Uprzejmie informujemy, że zapisy do Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego przyjmowane są wyłącznie listownie pod adresem:
Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie, ul. Ariańska 7 lok. nr 3, 31-505 Kraków
© 2020 Termedia